Четвърта хирургична клиника

Обща, висцерална и спешна хирургия

Клиниката притежава богат опит в прилагането на съвревменните мини-инвазивни (лапароскопски) методи при лечението на голям обем от хирургични заболявания.

още ...

Четвърта хирургична клиника

Клиниката притежава богат опит в прилагането на съвревменните мини-инвазивни (лапароскопски) методи при лечението на голям обем от хирургични заболявания.

Секцията по Хиругия е наследник на спешното Коремно отделение, създадено през 1952 г., заедно с другите две – Ортопедично отделение и Отделение по вътрешни болести. През своята 60-годишна история хирургичната помощ структурно, организационно и квалификационно преминава през различни етапи. Всеки един от тях слага своя отпечатък, и то главно в положителна посока. Интересно е да се отбележи, че в областта на хирургията в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД са работили в началото на създаването на лечебното заведение и професионално израснали много видни български хирурзи, впоследствие оглавили катедри и клиники към висшите медицински институти.
Четвърта Хирургична клиника е неразделна част от Хирургичния комплекс. Предмет на дейност е оказване на всеобхватна спешна и планова хирургична помощ на пациенти с коремна и гръдна хирургична патология. Екипът на клиниката поставя акцент върху мини-инвазивните (безкръвни) хирургични интервенции. Дългогодишният опит, широкият и безотказен амбулаторен прием и хоспитализация за своевременна диагностика и лечение и изградената тактика и стратегия са основата на добрите резултати от лечението.
В денонощната диагностична и лечебна дейност в Клиниката се прилагат общоприетите и класически правила за диагностика и лечение. Извършва се активно наблюдение по часове и провеждане на разширени консултации с всички необходими специалисти както в предоперативния, така и в следоперативния период, широко ползване на всички хематологични, биохимични, хемостазеологични, кръвно-газови, имунологични, радиоизотопни и образни изследвания, ендоскопски, ЯМР и редица други.
Хирурзите от Четвърта хирургична клиника взимат активно участие в диагностично-лечебния процес - от първичния преглед на пациента, до неговото изписване. Назначават и проследяват пълния обем от необходими изследвания, обсъждат и прилагат най-точната стратегия за лечение, съобразена както с характера на заболяването, така и с индивидуалните особености на конкретния пациент.
Подходът към лечението е мутидисциплинарен – в тясно сътрудничество с кабинета по Спешна едндоскопия, секциите по образна и функционална диагностика, където се извършват високоспециализирани процедури от квалифицирани специалисти.
Екипът на Четвърта хирургична клиника извършва първични и вторични прегледи на пациенти по НЗОК, също така и платени прегледи на пациенти с хирургични заболябания.
Клиниката се ръководи от доц. д-р Стоян Сопотенски, д.м.
Шеф екип е д-р Иван Иванов-хирург, а лекарският състав е:
д-р Атанас Първов-гл.ас.-хирург
Д-р Пламен Петров-хирург
Д-р Валентин Андреев-хирург
Д-р Димитър Андонов-хирург
Д-р Васил Сираков-хирург
Д-р Цветомир Димитров-лекар-специализант
Д-р Иван Семерджиев-лекар-специализант
Д-р Димо Митев-лекар-специализант
Д-р Ивослав Иванов-лекар-специализант
Д-р Димитър Ламбовски-лекар-специализант
Старша сестра-Д.Караканова

 

Хирургична компетентмост
Клиниката притежава богат опит в прилагането на съвременните мини-инвазивни (лапароскопски) методи при лечението на голям обем от хирургични заболявания. Прилагат се и методите на т.нар ултра мини-инвазивна или еднопортова лапароскопска хирургия – SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery).
Екипът на Четвърта хирургична клиника извършва следните хирургични интервеции:
1. Лапароскопска и конвенционална хирургия на дефектите на коремната стена (хернии)
2. Лапароскопска хирургия за корекции на диафрагмални (хиатални) хернии, при които мини-инвазивната хирургия е златен стандарт, а през последните години се оформя като задължителна.
3. Лапароскопска и конвенционална хирургия на хранопровод, стомах, дванадесетопръстник, тънки черва.
4. Лапароскопска и конвенционална хирургия при новообразувания във всеки един отдел на дебелото черво - област, в която клиниката има натрупан значителен опит
5. Лапароскопска и конвенционална хирургия при заболявания на черен дроб и жлъчен мехур
6. Лапароскопска и конвенционална хирургия при заболявания на апендикса
7. Видео-асистирана торакоскопска хиругия (VATS) при заболявания на белия дроб, медиастинума и хранопровода.
8. Лапароскопска и конвенционална хирургия в условията на спешност-илеус, перитонит, травми на корема и гръдния кош.

Какво лекуваме??

Факти и цифри

12

Лекари

40

медицински персонал

30

легла

70

операции на месец

доц. д-р Стоян Стойков Сопотенски, д.м.

в.и.д. Началник на Четвърта хирургична клиника

Работи в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" от 1991 година. Между 2007 г. и февруари 2017 г. оглавява Спешното отделение на болницата. През ноември 2012 г. става и зам.-директор по лечебната дейност. Такъв е до февруари 2017 г. Има специлности по обща и гръдна...

още ...

Екип на Четвърта хирургична клиника

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!