Четвърта хирургична клиника

Обща, висцерална и спешна хирургия

Клиниката притежава богат опит в прилагането на съвревменните мини-инвазивни (лапароскопски) методи при лечението на голям обем от хирургични заболявания.

още ...

Четвърта хирургична клиника

Клиниката притежава богат опит в прилагането на съвревменните мини-инвазивни (лапароскопски) методи при лечението на голям обем от хирургични заболявания.

Секцията по Хиругия е наследник на спешното Коремно отделение, създадено през 1952 г., заедно с другите две – Ортопедично отделение и Отделение по вътрешни болести. През своята 60-годишна история хирургичната помощ структурно, организационно и квалификационно преминава през различни етапи. Всеки един от тях слага своя отпечатък, и то главно в положителна посока. Интересно е да се отбележи, че в областта на хирургията в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД са работили в началото на създаването на лечебното заведение и професионално израснали много видни български хирурзи, впоследствие оглавили катедри и клиники към висшите медицински институти.
Четвърта Хирургична клиника е неразделна част от Хирургичния комплекс. Предмет на дейност е оказване на всеобхватна спешна и планова хирургична помощ на пациенти с коремна и гръдна хирургична патология. Екипът на клиниката поставя акцент върху мини-инвазивните (безкръвни) хирургични интервенции. Дългогодишният опит, широкият и безотказен амбулаторен прием и хоспитализация за своевременна диагностика и лечение и изградената тактика и стратегия са основата на добрите резултати от лечението.
В денонощната диагностична и лечебна дейност в Клиниката се прилагат общоприетите и класически правила за диагностика и лечение. Извършва се активно наблюдение по часове и провеждане на разширени консултации с всички необходими специалисти както в предоперативния, така и в следоперативния период, широко ползване на всички хематологични, биохимични, хемостазеологични, кръвно-газови, имунологични, радиоизотопни и образни изследвания, ендоскопски, ЯМР и редица други.
Хирурзите от Четвърта хирургична клиника взимат активно участие в диагностично-лечебния процес - от първичния преглед на пациента, до неговото изписване. Назначават и проследяват пълния обем от необходими изследвания, обсъждат и прилагат най-точната стратегия за лечение, съобразена както с характера на заболяването, така и с индивидуалните особености на конкретния пациент.
Подходът към лечението е мутидисциплинарен – в тясно сътрудничество с кабинета по Спешна едндоскопия, секциите по образна и функционална диагностика, където се извършват високоспециализирани процедури от квалифицирани специалисти.
Екипът на Четвърта хирургична клиника извършва първични и вторични прегледи на пациенти по НЗОК, също така и платени прегледи на пациенти с хирургични заболябания.
Шеф екип е д-р Иван Иванов-хирург, а лекарският състав е:
д-р Атанас Първов-гл.ас.-хирург
Д-р Пламен Петров-хирург
Д-р Валентин Андреев-хирург
Д-р Димитър Андонов-хирург
Д-р Васил Сираков-хирург
Д-р Цветомир Димитров-лекар-специализант
Д-р Иван Семерджиев-лекар-специализант
Д-р Димо Митев-лекар-специализант
Д-р Ивослав Иванов-лекар-специализант
Д-р Димитър Ламбовски-лекар-специализант
Старша сестра-Д.Караканова

 

Хирургична компетентмост
Клиниката притежава богат опит в прилагането на съвременните мини-инвазивни (лапароскопски) методи при лечението на голям обем от хирургични заболявания. Прилагат се и методите на т.нар ултра мини-инвазивна или еднопортова лапароскопска хирургия – SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery).
Екипът на Четвърта хирургична клиника извършва следните хирургични интервеции:
1. Лапароскопска и конвенционална хирургия на дефектите на коремната стена (хернии)
2. Лапароскопска хирургия за корекции на диафрагмални (хиатални) хернии, при които мини-инвазивната хирургия е златен стандарт, а през последните години се оформя като задължителна.
3. Лапароскопска и конвенционална хирургия на хранопровод, стомах, дванадесетопръстник, тънки черва.
4. Лапароскопска и конвенционална хирургия при новообразувания във всеки един отдел на дебелото черво - област, в която клиниката има натрупан значителен опит
5. Лапароскопска и конвенционална хирургия при заболявания на черен дроб и жлъчен мехур
6. Лапароскопска и конвенционална хирургия при заболявания на апендикса
7. Видео-асистирана торакоскопска хиругия (VATS) при заболявания на белия дроб, медиастинума и хранопровода.
8. Лапароскопска и конвенционална хирургия в условията на спешност-илеус, перитонит, травми на корема и гръдния кош.

Какво лекуваме??

Факти и цифри

12

Лекари

40

медицински персонал

30

легла

70

операции на месец

Екип на Четвърта хирургична клиника

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!