Д-р Бисима Султани

специализант

Завършила Медицински университет- София и редица курсове по горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография. Присъединява се към екипа на отделението след успешно издържан конкурс през 2019 година. Член на Българското дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография и Европейската асоциация за изследване на черния дроб (EASL).