Д-р Камен Данов, д.м.

Началник на Отделението по гастроентерология

Извършва ехографски изследвания, горна и долна гастроинтестинална ендоскопия. Работил в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, Клиника по терапия на вътрешните болести, дългогодишен редовен асистент по вътрешни болести в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база Отделение по гастроентерология, УМБАЛ „Александровска”. Завършва Медицински университет- София с отличен успех от държавните изпити. Специализира гастроентерология в МУ- София. Завършил курсове по гастроинтестинална ендоскопия в УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“ и УБ „Лозенец“. Завършил курсове и специализации по абдоминална ехография в УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“, УМБАЛ „Александровска“ и Шън Жън, Китай. Защитил дисертационен труд в областта на хемостазата при чернодробна цироза.

Член на Българското дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, Българската асоциация по ултразвук в медицината, Българската асоциация за изследване на черния дроб, Българското дружество по спешна медицина, Европейската асоциация за изследване на черния дроб (EASL).