Д-р Радина Миладинова

специализант

 Завършила Медицински университет- София. Работила в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и Четвърта МБАЛ- София. Присъединява се към екипа на отделението след успешно издържан конкурс през 2020 година