Проф. Д-р Никола Григоров, д.м.н

лекар

Всепризнат учен и специалист, чиято кариера съдържа всички стъпала в йерархията на медицинската професия. От края на седемдесетте години проф. Григоров отделя на ултразвуковия метод значително място в професионалното си ежедневие като въвежда множество интервенционални процедури под ехографски контрол в гастронтерологичната практика. Проф. Григоров е ценен консултант на отделението и на други звена в лечебното заведение.