Д-р Линда Стоянова

специализант

 Завършила Медицински факултет на Софийски университет. Преминава успешно през множество курсове по горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография. Приключва специализацията си през 2021г.