Клиника по нервни болести

още ...

Клиника по нервни болести

Клиниката по нервни болести съществува от 2011 година. Първоначално стартира като отделение в рамките на Клиника по неврохирургия. Разполагало е със 7 болнични легла и е осъществявало предимно консултативна дейност. 

Отделението по нервни болести е самостоятелно звено в структурата на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“ от 2018 година. Разполага със собствена леглова база.

От 2019 година отделението е сертифицирано за обучение на специализанти. Това е предпоставка за сформиране на настоящия екип. Дейността на структурата е насочена към диагностика и лечение на спешни неврологични заболявания. 
През 2023 г. придобива статут на Клиника по нервни болести.

Екипът на клиниката е преминал обучение по програмата Angels за специфично лечение на исхемични мозъчни инсулти. Лекарите и специалистите по здравни грижи посещават специализирани форуми и обучения по специалността с оглед усъвършенстване и повишаване на професионалната квалификация.
Ръководител на Клиника по нервни болести е доц. д-р Мария Димитрова.

За контакт с Клиника по нервни болести: 02/ 9154 555; 02/ 9154 440

Доц. д-р Мария Димитрова, д.м.

Началник на Клиника по нервни болести УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Доц. д-р Мария Димитрова завършва медицина в Медицински университет – София през 2007 година. През 2008 година, след конкурс, е зачислена в ординаторска програма за придобиване на специалност "нервни болести" във Военномедицинска...

още ...

Екип на Клиника по нервни болести

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!