Отделение по нервни болести

още ...

Отделение по нервни болести

Отделението по нервни болести съществува от 2011 година в рамките на Клиника по неврохирургия с началник д-р Веска Маркова. Разполагало е със 7 болнични легла и е осъществявало предимно консултативна дейност. 

Отделението по нервни болести е самостоятелно звено в структурата на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“ от 2018 година. Разполага със собствена леглова база. От 2019 година отделението е сертифицирано за обучение на специализанти. Това е предпоставка за сформиране на настоящия екип. Дейността на структурата е насочена към диагностика и лечение на спешни неврологични заболявания.

Екипът на отделението е преминал обучение по програмата Angels за специфично лечение на исхемични мозъчни инсулти. Лекарите и специалистите по здравни грижи посещават специализирани форуми и обучения по специалността с оглед усъвършенстване и повишаване на професионалната квалификация.

За контакт с отделението: 02/ 9154 555; 02/ 9154 440

Доц. д-р Мария Димитрова, д.м.

Началник на Отделение по нервни болести

Д-р Димитрова завършва медицина в Медицински университет – София през 2007 година. През 2008 година, след конкурс, е зачислена в ординаторска програма за придобиване на специалност "нервни болести" във Военномедицинска академия -...

още ...

Екип на Отделение по нервни болести

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!