Д-р Мария Попова

Лекар

Д-р Мария Попова завършва средно образование в 32 СОУ „Св. Климент Охридски“ с изучаване на английски и руски език. През 2020г. завършва Медицина в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. След дипломирането се зачислява за специализация по Нервни болести в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ . Има интереси в областта на спешната неврология и отоневрологията.