Д-р Янка Василева Грънчарова

Лекар

Д-р Янка Грънчарова завършва Медицински университет София през 2019 г. Получава грамота за отличен успех и високи постижения в овладяване на медицинската наука и практика. През м.януари 2020г. след конкурсен изпит се присъединява към екипа на Отделение по Нервни болести към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” като лекар-специализант.  Съавтор в публикации в списание „ Мединфо “, „ Българска медицина ”, „ Спешна медицина “. Участие в Национален конгрес по Неврология,  Медикрон 2020г., Национален конгрес с международно участие на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, както и в редица обучителни модули на различни неврологични теми. Има интереси в областта на Клинична електромиография.