Д-р Мария Андреева Иванчова

лекар

Д-р Мария Иванчова завършва медицина в Медицински университет- гр. София през 2018 г. След дипломирането си работи като Специалист и Експерт по Лекарствена безопасност от 2019 г. до 2021 г. През 2021 г. започва специализация по специалността „Нервни болести“ в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“. Интересите на д-р Иванчова са в сферата на демиелинизиращите заболявания и ранната диагностика, лечение и проследяване на невродегенеративните заболявания и деменции. Владее английски език.