Д-р Кристина Валентинова Димитрова

Лекар

Д-р Кристина Димитрова, завършва с отличие  медицина в МУ„Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна през 2019 година. Започва специализация по „Нервни болести” в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” през 2020 година. Преминала е обучение за невродегенеративни заболявания и деменции. Участва като съавтор на редица публикации и статии във водещи медицински списания в България и чужбина. Има интерес в сферата на демиелинизиращите заболявания и диагностика, проследяване и лечение на пациенти с главоболие.