Невролог

Д-р Светла Богданова придобива специалност по Нервни болести през 1986г и е сертифицирана по високоспециализирана дейност по ЕЕГ 1990г. Придобива сертификат за допълнителна квалификация по детска неврология през 2000г и по невросонология през 2002г. През 2005г придобива квалификация по здравен мениджмънт. До 2012г работи като изпълнителен директор на Банка за стволови клетки, след което започва работа като ръководител на оперативно управление на Центъра за спешна медицинска помощ в София. Доктор Богданова се присъедини към екипа по Нервни болести в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ през 2019г.