Д-р Барбара Димитрова Вучкова

Лекар

Д-р Барбара Вучкова завършва Медицински университет – гр София през 2016г. с отличен успех. След успешно преминат конкурсен изпит, зачислена като лекар-специализант в Отделението по Нервни болести на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“– 2019г.

Член е на Българско дружество по неврология. Участия в националния неврологичен конгрес и конгреси на EAN. Преминала обучителни курсове за лечение на психосоматични заболявания, невродегенеративни и редки мускулни заболявания, както и обучение в Академия по деменции. Публикации в  медицински издания. Интересите на д-р Вучкова  са в областта на съдовите заболявания и множествената склероза. Владее английски език и ползва иврит.