Д-р Добромир Илиев

Лекар

Д-р Добромир Илиев завършва Медицински университет – гр София през 2018г с отличие. След успешно преминат конкурсен изпит е зачислен като лекар-специализант в Отделението по Нервни болести на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“– 2019г. Преминал успешно обучение за деменции и невродегенеративни заболявания в Австрия през 2019г. Д-р Илиев участва ежегодно в Националния Неврологичен конгрес, както и в Национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика. Съавтор в публикации в редица периодични издания.

Участва в клинични проучвания за лечение на исхемичен мозъчен инсулт и множествена склероза. Сертифициран за оценка на пациентите  с множествена склероза по EDSS.Д-р Илиев има интереси в областта на лечението и превенцията на острите нарушения на мозъчното кръвообращение, невросонологията и конвенционалната образна диагностика на мозъчното кръвообращение.