Невролог

Д-р Рубин Стоянов завършва Медицински университет София през 2013 г. и започва  да специализира Нервни болести. В периода от 2014 г. до 2017 г. д-р Стоянов работи в Интензивен сектор към МБАЛ НКБ София. През 2017 г. става редовен докторант в Катедра по неврология към Медицински университет София по докторска програма Неврология. От 2017 г. до 2019 г. практикува в УМБАЛ "Александровска" София. Към момента д-р Стоянов е част от екипите специалисти на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Извършва диагностика, лечение и проследяване на заболявания на централната и периферната нервна система. Участва в клинични проучвания по специалността и има публикации в национални и международни списания. Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по неврология.