Невролог

Д-р Симеонов завършва Медицински университет София през 1992 г. Придобива специалност по Нервни болести през 2000 г. В периода от 1992 г. до 1993 г. д-р Симеонов работи в „Транспортна болница“- София. От 1993 г. работи в Интензивен сектор към отделение по спешна неврология и неврохирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ – София. От 2010 г. до 2017 г. практикува в интензивен сектор по нервни болести към УМБАЛ "НКБ-ЕАД" София. От 2017 до 2018 г. работи на консултантски договор към отделение по нервни болести на УМБАЛ „Софиямед“. Към момента д-р Симеонов е част от екипа специалисти на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"- София.

Член е на Български лекарски съюз и Българско дружество по неврология. Участва в национални конгреси и международни семинари по специалността. Д-р Симеонов е един от пионерите в България на интравенозното тромболитично лечение на ИМИ. Въвел в съавторство алгоритъм за лечение на ИМИ с тромболиза в УМБАЛ „НКБ“- ЕАД през 2012.  Участвал в създаването на лаборатория по изследване на съня към УМБАЛ „НКБ“- ЕАД. Член на комисията за установяване на мозъчна смърт в УМБАЛ „НКБ“- ЕАД в периода 2010-2017 година. Преминал курс за индивидуално обучение по елктрофизиология 2005-2007 в УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ – София. Републикански консултант по неврология 2012-2017г.  Провежда GUNA терапия от 2012г до момента

Извършва диагностика, лечение и проследяване на заболявания на периферната и централната нервна система. Участва в клинични проучвания по специалността и има публикации в национални и международни специализирани медицински издания.