Д-р Цветомила Демирова Колева

Невролог

Д-р Колева завършва медицина в Медицински Университет – Плевен през 2013 г. След дипломиране започва работа като лекар – ординатор във Втора клиника по неврология с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. През 2015 г. започва специализация по специалността „Нервни болести“ във Военномедицинска академия – София. От 2018 г. до 2020 г. заема длъжността асистент по неврология в Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ към Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2020 г. придобива специалност по нервни болести. От 2021 г. започва работа в Отделението по нервни болести към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – София.

Д-р Колева е провела индивидуално обучение по „Невросонология“, преминала е обучителен курс в Университетската болница в гр. Бърно, Чехия. Член е на Български лекарски съюз, Българско дружество по неврология, Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и Европейска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.