Д-р Bалентина Стефанова

Анестезиолог

Д-р Валентина Стефанова завършва Медицински Университет – София през 2011 година. След успешно положен изпит е зачислена по специалност  „Анестзиология и интензивно лечение” в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“.  През 2017 г. придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ и продължава работа като специалист в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“. От 2019 година д-р Стефанова започва специализация в Отделението по Нервни болести. Владее английски, немски и руски език. Има интерес към спешните неврологични и невродегенеративни заболявания.