Маргарита Веселинова Стоянова

Маргарита Веселинова Стоянова е родена на 04.08.1965 г. в гр. София. През 1985 г. завършва Медицински колеж "Йорданка Филаретова" и от същата година до 1990 г. работи в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". В периода 1990-2004 г. провежда специализация като анестезиологична сестра в Германия. От 2007 г. е част от ръководния екип на проф. Раденовски. След 2013 г.  работи като медицинска сестра в Клиника по гнойно-септична хирургия, а от февруари 2021 г. заема длъжност "старша медицинска сестра" в същото звено. През 2019 г. придобива успешно бакалавърска степен "Специалист по здравни грижи" и магистърска степен "Управление на здравните грижи".