ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИЦИ НА КЛИНИКИ И ОТДЕЛЕНИЕ В БОЛНИЦА "ПИРОГОВ"

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИЦИ НА КЛИНИКИ И ОТДЕЛЕНИЕ В БОЛНИЦА "ПИРОГОВ"

На основание чл. 91 и сл.от Кодекса на труда във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, във вр с чл. 19, ал. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД, във връзка със Заповед № РД-26-985/23.05.2024 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД, се обявява конкурс за следните длъжности:

Медицинска сестра в отделение по анестезиология
Инженер към отдел "Медицинска апаратура"
Медицинска сестра в Отделение по нервни болести
Лекар със специалност в Отделение по нервни болести
Лекар в Лаборатория по трансфузионна хематология
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” търси да назначи техник компютърни системи
Свободни места за медицински сестри в "Пирогов"