Отделение по анестезиология към Клиника по анестезиология и интензивно лечение при Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицица  „Н.И.Пирогов” търси да назначи:

Медицинска сестра, АИГ
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше/Полувисше медицинско образование
2. Компютърна грамотност;
3. Умение за работа в екип и самодисциплина;

Необходими документи:
1. Професионално CV на български език;
2. Диплома за завършенo образование

Предоставените данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Желаещите да кандидатстват за длъжността трябва да изпратят автобиографията си на e-mail адрес [email protected] или на гр. София, бул. „Тотлебен”№ 21, Отдел „Човешки ресурси”.

Телефон: 02/ 91 54 220/ 229

Благодарим Ви, че отделихте време да разгледате нашата обява.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, след което ще се свържем с одобрените кандидати.

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура.

Предоставените лични данни попадат под специална закрила по смисъла на ЗЗЛ.