Лаборатория по трансфузионна хематология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” търси да назначи:

Лекар
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше медицинско образование - магистър по медицина
2. Владеене на чужд език;
3. Компютърна грамотност;
4. Умение за работа в екип и самодисциплина;
5. С предимство ще се разглеждат кандидатури със специалност "Трансфузионна хематология";

Длъжностни задължения:
1. Участва пряко и активно в диагностиката, консултативната дейност и лечебния процес в областта на трансфузионната медицина,в трансфузионния надзор на болницата, както и в снабдяването на болните с кръв,кръвни съставки, кръвни продукти, под ръководството на лекар със специалност по трансфузионна хематология;
2. Ежедневно контролира реактивите, използвани за работа в лабораторията по имунохематология ;
3.Отчита и интерпретира резултатите от всички проби, влизащи в списъка на предлаганите медицински дейности на лабораторията по имунохематология;
4. Консултира и контролира провеждането на трансфузионна терапия при пациенти с остро и/или масивно кървене и анемия(под ръководството на лекар със специалност по трансфузионна хематология);
5. Организира и контролира начина на съхраняване на кръвта и кръвните съставки;
6. Организира и регулира постоянно обменящото се депо от кръв и кръвни съставки;
7.Контролира системното проследяване на болни с масивни и многократни кръвопреливания за наличие на антиеритроцитни и антилевкоцитни антитела и др.;

Необходими документи:
1. Професионално CV на български език;
2. Диплома за завършенo образование

Предоставените данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Желаещите да кандидатстват за длъжността трябва да изпратят автобиографията си на e-mail адрес [email protected] или на гр. София, бул. „Тотлебен”№ 21, Отдел „Човешки ресурси” в срок до 31.03.2022 г.

Телефон: 02/ 91 54 220; 02/ 91 54 229

Благодарим Ви, че отделихте време да разгледате нашата обява.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, след което ще се свържем с одобрените кандидати.

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура.

Предоставените лични данни попадат под специална закрила по смисъла на ЗЗЛ.