Отделение по ушно-носно - гърлени болести, търси да назначи медицинска сестра

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше/ полувисше медицинско образование;
2. Умение за работа в екип;

Необходими документи:
1. Професионално CV на български език;

Моля, изпратете Вашата кандидатура на jobs@pirogov.bg.

Срок за кандидатстване: 31 март 2022 г.
Благодарим Ви, че отделихте време да разгледате нашата обява.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, ще се свържем с одобрените кандидати.

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура.

Предоставените данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД