Отговорности и задължения:

 • Извършва дейности по инсталация, поддръжка и профилактика на компютърни системи под Windows (Desktop\Server)
 • Инсталира съответния системен и приложен софтуер, както и антивирусен софтуер;
 • Отстраняване на проблеми на крайни потребители, свързани с работа с операционна система, компютърна мрежа и различни приложения;
 • Работа със софтуер за отдалечена поддръжка;
 • Диагностика и отстраняване на проблеми свързани с компютърната мрежа и компютърната техника;
 • Анализира причините за настъпили повреди и предлага решения за тяхното отстраняване;
 • Участва в организацията на дейностите по защита на информацията;
 • Инструктира персонала на болницата за правилна и безопасна работа с компютърната техника и периферни устройства;
 • Инициативност и мотивация за развитие и усвояване на нови знания;
 • Работи в тясно сътрудничество с колегите от отдела и оформя документи, свързани със сервизното обслужване на компютри, периферни и мрежови устройства;
   

Изисквания:
1. Завършено средно или висше образование в областта на електрониката, информационните технологии или телекомуникациите.
2. Минимум две години опит на сходна позиция;
3. Практически познания и умения за инсталация и поддръжка на хардуер, драйвъри за принтери, скенери и мултифункционални устройства
4.Отлично познаване на:
4.1. Системен и базов софтуер;
4.2. Добро ниво на работа с офис приложения (MS Оffice);
4.3. Добри познания по компютърни мрежи;

Необходими документи:
1. Професионално CV на български език;
2. Копие на диплома за завършено образование
3. Трудова книжка за доказване на предходен опит
 

 

Валидност на обявата: 28.02.2022 г.

Изпращайте своите кандидатури на jobs@pirogov.bg
Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.