Обучение

Информация за обучението на студенти, специализанти и специалисти

Отдел за учебна и научна дейност

Отдел Научна дейност и следдипломна квалификация и връзки с външни учебни и неучебни организации

Научна дейност

Информация за докторанти, провеждани процедури и конкурси

Проекти

Информация за научните проекти в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Списание „Спешна медицина”

Архив на списание „Спешна медицина”

БДСМ

Българско дружество по спешна медицина

Клинични проучвания

Информация за реда за провеждане на клинични проучвания в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Научен съвет

Състъв на научния съвет на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Нормативни документи

Нормативни документи свързани с научната и учебна дейност