Повече информация за комисиите подпомагащи различни аспекти от работният процес в УМБАЛ "Н. И. Пирогов" може да намерите тук.

Комисия за контрол върху кръвта и кръвните съставки
Комисия по лекарствената политика
Комисия за борба с вътреболничните инфекции
Лечебно-контролна комисия

Лечебно-контролна комисия

Лечебно-контролната комисия е контролен орган по диагностично-лечебните дейности в болничните звена със следните функции: