- Извършва проверки по ефикасността, ефективността и качеството на диагностично-лечебните дейности;

- Произнася се по трудни за диагностика и лечение случаи;

- Контролира спазването на правилата на добра медицинска практика;

- Анализира несъвпацението на клиничната с патологоанатомичната диагноза на починали болни в лечебното заведение.