- контролира предписването, съхраняването и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки и спазването на стандарта по чл. 1, ал. 4 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането;

- анализира сериозните нежелани реакции, инциденти и грешки;

- дава предложение за подобряване на работата с кръв и кръвни съставки.