Списък на клинични пътеки свързани с работата на всички клиники и отделения в УМБАЛ "Н. И. Пирогов", както и информация за минимален болничен престой за всяка клинична пътека.

КП № 5 Раждане

Минимален болничен престой: нормално раждане – 3 дни, раждане чрез цезарово сечение – 4 дни