Минимален болничен престой за лица над 18 години - 5 дни. Минимален болничен престой за лица под 18 години - 6 дни.

Пълно описание на клиничната пътека може да намерите в приложеният документ.