Списък на клинични пътеки свързани с работата на всички клиники и отделения в УМБАЛ "Н. И. Пирогов", както и информация за минимален болничен престой за всяка клинична пътека.