Минимален болничен престой – 10 дни. Минимален болничен престой при лапароскопски достъп – 4 дни

Пълно описание на клиничната пътека може да намерите в приложеният документ.