Списък на клинични пътеки свързани с работата на всички клиники и отделения в УМБАЛ "Н. И. Пирогов", както и информация за минимален болничен престой за всяка клинична пътека.

КП № 107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години

Минимален болничен престой: при отравяния с лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества – 2 дни; при отравяния с наркотични и психодислептични средства – 2 дни; при токсично въздействие на вещества предимно с нелекарствен произход – 2 дни. Изк