Минимален болничен престой – 2 дни или 4 дин

Пълно описание на клиничната пътека може да намерите в приложеният документ.