Минимален болничен престой – 7 дни. Минимален болничен престой при фулминантни форми – 2 дни

Пълно описание на клиничната пътека може да намерите в приложеният документ.