Минимален болничен престой - 48 часа. Минимален болничен престой при лица под 18 години – 3 дни

Пълно описание на клиничната пътека може да намерите в приложеният документ.