Информация за граждани свързана с Коронавирус COVID-19

Тест за изследване на клетъчен имунитет при КОВИД 19 - QuantiFERON SARS Cov2