Спешно отделение - Възрастни

Спешно отделение - Възрастни

В Спешно отделение – Възрастни се осъществява денонощна медицинска помощ за пациенти над 18 години, пострадали при катастрофи, аварии и бедствия, както и с друга спешна симптоматика. Регистратурата на Спешно отделение-Възрастни е разположена непосредствено до главния вход на централната сграда на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

Спешно отделение – Деца

Спешно отделение – Деца

Детското спешно приемно отделение оказва 24-часова помощ на пациенти до 18 годишна възраст, както от София, така и от цялата страна. Родителите преминават задължително през регистратурата, след което са насочвани към съответните специализирани кабинети.