Спешно приемно отделение - деца

Спешният диагностично – консултативен блок - кабинети под 18 години е част от структурата на специализиран детски комплекс. Намира се на партера на детския комплекс и работи денонощно.

още ...

Спешно приемно отделение - деца

Спешният диагностично – консултативен блок - кабинети под 18 години е част от структурата на специализиран детски комплекс. Намира се на партера на детския комплекс и работи денонощно.

СПЕШЕН ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК - КАБИНЕТИ ПОД 18 ГОДИНИ 

Спешното детско приемно отделение е част от структурата на Специализирания детски хирургичен комплекс към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД .
Отделението е разположено на партера на детския комплекс. Състои се от Спешно приемно- консултативни кабинети, информация- регистратура и помощни звена, които са достъпни за пациентите и са с ясно обозначен номер и надпис.
Детското спешно приемно отделение оказва 24 часова помощ  на пациенти до 18 годишна възраст, както от София, така и от територията на цяла България.

В кабинетите се извършва регистрация, консултация, лечение и прием, както по спешност, така и в планов порядък на следните групи болни :

  • болни с остри заболявания и травми
  • с обострени хронични заболявания
  • пациенти за планов прием
  • пострадали при аварии
  • бедствия и катастрофи
  • потърсили помощ сами
  • насочени от друго лечебно заведение или транспортирани от Център за спешна медицинска помощ.

 

Екип на Спешно приемно отделение - деца

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия