История на болницата

През месец декември 1951 г. се създава Институтът за бърза медицинска помощ "Н.И.Пирогов", който и до днес е едно от най-големите болнични заведения в България и водещо в областта на спешната и бедствената медицина.

Съвет на директорите

Съвет на директорите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Ръководство

Изпълнителният директор се определя от Министъра на здравеопазването - принципал на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, след конкурс за срок от три години. В своята дейност Изпълнителният директор се подпомага от заместник директори.

Комисии

Повече информация за комисиите подпомагащи различни аспекти от работният процес в УМБАЛ "Н. И. Пирогов" може да намерите тук.

Нормативни документи

Нормативни документи свързани с дейности

Подаване на жалби, сигнали и други, свързани с корупцията

Подаване на жалби, сигнали и други, свързани с корупцията