IBAN: BG03 CECB 9790 1045 1599 00, BIC: CECBBGSF, Основание за превод: Дарение за COVID-19

За граждани

Информация за граждани свързана с Коронавирус COVID-19

За медицински лица

Информация за медицински лица с Коронавирус COVID-19

Актуална информация

Актуална информация за Коронавирус COVID-19