През месец декември 1951 г. се създава Институтът за бърза медицинска помощ "Н.И.Пирогов", който и до днес е едно от най-големите болнични заведения в България и водещо в областта на спешната и бедствената медицина.

Проф. д-р Н. И. Пирогов - жизненият път на една легенда

Проф. д-р Н. И. Пирогов - жизненият път на една легенда

Има хора, които идват на света с призвание, с мисия. Средата, в която израстват, като че ли е нарочно създадена да развие тяхното дарование, а те намират в нея точно това, върху което да градят цял живот в името на хората.

Кратка история на УМБАЛ "Н. И. Пирогов"

Кратка история на УМБАЛ "Н. И. Пирогов"

През месец декември 1951 г., на базата на Болница "Червен кръст", се създава Институтът за бърза медицинска помощ "Н.И.Пирогов", на името на великия руски учен и хирург Н.И.Пирогов, участник в Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.).

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" днес

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" днес

Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" е едно от най-голямите болнични заведения в България и водещо в областта на спешната и бедствената медицина.