Първа хирургична клиника

Обща, висцерална и спешна хирургия

Водеща в областта на гръдни и коремни травами, доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода и стомаха и заболявания на белия дроб.

още ...

Първа хирургична клиника

Водеща в областта на гръдни и коремни травами, доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода и стомаха и заболявания на белия дроб.

Първа хирургична клиника е водеща в страната в областта на гръдни и коремни травами, доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода и стомаха, заболявания на медиастинума (средностението) и белия дроб, непроходимост на гастро-интестиналния тракт. 

Първа хирургична клиника е разположена на 4 етаж в централния корпус на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и е част от секцията по обща, висцерална и спешна хирургия към болницата. В клиниката се оказва 24-часова всестранна квалифицирана спешна и планова хирургична помощ, главно в областта на коремната и гръдна област, а от 2008г. и в панкреатичната хирургия, със собствен сектор по анестезиология и интензивно лечение.

Дългогодишният опит, безотказният амбулаторен прием и хоспитализация за своевременна диагностика и лечение и изградената тактика и стратегия са основата на добрите резултати от лечението.

Оперативната дейност се извършва в Централния операционен блок по спешна хирургия, който е оборудван с най-съвремнна конвенционална и лапароскопска апаратура. 

Отделения

Първа хирургична клиника на болница "Пирогов" е разпределена в:

Отделение по гръдна хирургия

още ...

проф. д-р Александър Петров Червеняков, д.м.н.

Началник на Първа хирургична клиника

Завършва медицина в Медицинска академия – София през  1977 година, през 1986 става кандидат на медицинските науки, през 1996 – ст.н.с. II ст., през 2010г. – професор по хирургия. Работи като завеждащ „Секция по обща, в...

още ...

Екип на Първа хирургична клиника

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!