Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


СРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ТАЗ И ДОЛЕН КРАЙНИК ГСХ0118
3,580.00 лв.

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 2022КП222
700.00 лв.

СРЕДНИ ОПЕРАЦИИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК / репози ТРВ0041
5,590.00 лв.

СТАВЕН ПУНКТАТ МБ00048
20.00 лв.

Стационарни грижи при бременност с повишен риск 2022КП001
736.77 лв.

Стая с подобрени битови условия ТРД0002
30.00 лв.

Стая с подобрени битови условия и самостоятелен санитарен възел / леглоден ПЕ00029
20.00 лв.

Стая с подобрени битови условия и самостоятелен санитарен възел и допълнително легло за придружител / леглоден ПЕ00030
50.00 лв.

Стая с подобрени условия ПЛХ0050
60.00 лв.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ С КРЕП ХАРТИЯ ХЕО0002
2.00 лв.

СТЕРНОТОМИЯ,ТИМЕКТОМИЯ КГХ0127
3,000.00 лв.

СТЕРНОХОНДРОПЛАСТИКА ПРИ ВРОДЕНИ ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪ КГХ0123
6,000.00 лв.

СТОМАШНА ПРОМИВКА ТОК0003
20.00 лв.

СТОМАШНА ПРОМИВКА ОБ00019
15.00 лв.

Страница от история на заболяването /бавна поръчка- до 3 дни/ МАО018
1.00 лв.

Страница от история на заболяването /експресна до 1 час/ МАЕ018
2.00 лв.

Субконюнктивна инжекция ОФТ0030
15.00 лв.

СУЕ КЛ00103
2.00 лв.

СУПРАВАГИНАЛНА ХИСТЕРЕКТОМИЯ АГ00054
800.00 лв.

Суспенотерапия (Клетка на Роше) ПЛХ0038
10.00 лв.

СУТУРА НА ПЪРВИЧНА ПОРЕЗНА РАНА ГСХ0120
185.00 лв.

СУТУРА НА ПЪРВИЧНА ПОРЕЗНА РАНА/+ЛОКАЛНА УПОЙКА/ам ТРВ0004
100.00 лв.

СУТУРА НА РАНА-ГОЛЯМА КОРИС14
135.00 лв.

СУТУРА НА РАНА-МАЛКА КОРИС13
80.00 лв.

СУТУРА НА СТОМАХ ПРИ ПЕРФОРАЦИЯ / ТРАВМА КГХ0030
1,800.00 лв.

СУТУРА НА ТЪНКО ЧЕРВО СЛЕД СПОНТАННА/ТРАВМАТИЧНА П КГХ0100
2,000.00 лв.

Сухожилия - Тибиалис ( антериор, постериор), Перонеус лонгус, Семитендиносус, Грацилис ТБ00007
500.00 лв.

Съдебномедицинска експертиза МАО020
50.00 лв.

Съдебномедицинска експертиза МАЕ020
50.00 лв.

Сърдечни ензими / CPK + CK-MB + Troponin I/ КЛ00157
37.00 лв.

СЪХРАНЕНИЕ НА ТРУП В ХЛАД.КАМЕРА ЗА 1 ДЕНОН./24 Ч. ПА00029
40.00 лв.

СЪХРАНЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОБИ В ХЛАДИЛНИК ДО 1 М ОБ00033
10.00 лв.

СЪХРАНЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОБИ В ХЛАДИЛНИК ДО 1 М ЛЧХ0045
20.00 лв.

Такса архив за съхранение на досиета по клинични проучвания за период от 25 години /3000 евро/ ОБ00084
5,867.49 лв.

ТАР КОРИС17
12.00 лв.

Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение 2022КП205
2,184.50 лв.

Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение 2022КП204
5,453.93 лв.

Телерентгенофрафия РО00164
20.00 лв.

Теофилин /THE/ КЛ00186
13.50 лв.

ТЕРАПЕВТИЧНА ЕРПХГ С ЕКСТРАКЦИЯ И ПРОТЕЗИРАНЕ СЕ00018
600.00 лв.

ТЕРАПЕВТИЧНА ЕРПХГ С ПАПИЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ СЕ00017
550.00 лв.

ТЕСТ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС АНТИГЕН МБ00059
15.00 лв.

Тест за Сифилис - персонал КЛ00421
2.50 лв.

Техники за постизометрична релаксация ПЛХ0042
8.00 лв.

ТИПИЗИРАHЕ HА АHТИГЕHИТЕ ОТ СИСТЕМАТАМАТА RHESUS И KELL ТХИ0013
40.00 лв.

ТИПИЗИРАHЕ HА СЛАБ D АHТИГЕH /DU/ ТХИ0015
40.00 лв.

ТИПИЧНА АПЕНДЕКТОМИЯ КГХ0073
1,600.00 лв.

Тироглобулин КЛ00431
9.00 лв.

Тироглобулин КЛ00231
27.00 лв.

ТОНЗИЛЕКТОМИЯ С МЕСТНА УПОЙКА УНГ0023
900.00 лв.

Торакална ехография ПЕ00019
45.00 лв.

ТОРАКОПЛАСТИКА КГХ0112
5,000.00 лв.

ТОРАКОСКОПИЯ - ДИАГНОСТИЧНА КГХ0133
1,600.00 лв.

ТОРАКОСКОПИЯ ПРИ ТРАВМА НА ГРЪДЕН КОШ КГХ0134
3,000.00 лв.

ТОРАКОСКОПСКА ДЕКОРТИКАЦИЯ НА БЯЛ ДРОБ КГХ0137
7,000.00 лв.

ТОРАКОСКОПСКА ОПЕРАЦИЯ НА ДИАФРАГМА КГХ0138
4,000.00 лв.

ТОРАКОСКОПСКА ПЛЕВРЕКТОМИЯ С РЕЗЕКЦИЯ НА ПЕРИКАРД/ КГХ0136
4,000.00 лв.

ТОРАКОСКОПСКИ ОПЕРАЦИИ НА БЯЛ ДРОБ / АТИЧНИ РЕЗЕКЦ КГХ0139
4,600.00 лв.

ТОРАКОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЕДИАСТИНАЛЕН ТУМОР КГХ0140
6,000.00 лв.

ТОРАКОТОМИЯ С ПОЧИСТВАНЕ НА ХЕМОТОРАКС КГХ0108
3,000.00 лв.