Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


СЕРИЯ ЗА ТЪНКО ЧЕРВО РО00035
40.00 лв.

СЕСТРИНСКИ И ПОСТОПЕРАТИВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ГРИЖИ ОБ00007
60.00 лв.

СЕСТРИНСКИ И ПОСТОПЕРАТИВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ГРИЖИ ЗА ТРВ0051
60.00 лв.

СЕСТРИНСКИ И ПОСТОПЕРАТИВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕН ИЛИ НОЩ ЛЧХ0011
60.00 лв.

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 2022КП167
3,500.00 лв.

Сифилис /anti-Syphilis/ КЛ00221
8.00 лв.

Скарификационна проба ПЕ00021
6.00 лв.

СКАРИФИКАЦИОННИ ПРОБИ ДО 10 БР. СДХ0018
10.00 лв.

СКАРИФИКАЦИОННИ ПРОБИ ДО 10 МЕДИКАМЕНТА ВСХ0018
10.00 лв.

СКАРИФИКАЦИОННИ ПРОБИ НАД 10 БР. СДХ0019
20.00 лв.

СКАРИФИКАЦИОННИ ПРОБИ НАД 10 МЕДИКАМЕНТА ВСХ0019
20.00 лв.

СКЕЛЕТ.РЕНТ.ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЕЗЕН ИЛИ СТЪПАЛО РО00053
35.00 лв.

СКЕЛЕТНО РЕНТГ.ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕДРО,КОЛЯНО ИЛИ ПОДБЕД РО00052
35.00 лв.

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛ. НА ДОЛЕН КРАЙНИК ДРУГО РО00054
35.00 лв.

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРЕН КРАЙНИК ДР РО00049
30.00 лв.

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИТКА ИЛИ ДЛАН РО00048
30.00 лв.

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАКЪТ ИЛИ ПРЕДМИШН РО00047
30.00 лв.

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАМО ИЛИ МИШНИЦА РО00046
35.00 лв.

СКЕНИРАНЕ НА ПРОЗРАЧЕН ИЛИ НЕПРОЗРАЧЕН ОРИГИНАЛ ФВ00005
2.00 лв.

СКЕНИРАНЕ НА ПРОЗРАЧЕН ИЛИ НЕПРОЗРАЧЕН ОРИГИНАЛ-ЕК ФВ00015
3.00 лв.

СКРИHИHГ ЗА ЦИТОТОКСИЧHИ -АНТИ-HLA АHТИТЕЛА КЛАС I ЛКИ0075
180.00 лв.

СКРИHИHГ ЗА ЦИТОТОКСИЧHИ АНТИ-HLA АHТИТЕЛА КЛАС I ЛКИ0073
80.00 лв.

СЛЕДОПЕР.ОБЕЗБ.-НАЗНАЧЕНИЕ,МОНИТОРИНГ,ПЕРОРАЛНИ ТЕ АН00013
30.00 лв.

СЛЕДОПЕР.ОБЕЗБОЛ.-РЕГИОНАЛНИ ТЕХНИКИ - 6АЕ/24Ч АН00014
60.00 лв.

СМЯНА НА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ГСХ0103
35.00 лв.

СМЯНА НА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ амбулаторни ТРВ0021
25.00 лв.

Смяна на гръдни импланти без мастопексин ИЗ00043
7,000.00 лв.

Смяна на гръдни импланти без промяна в тяхната позиция ИЗ00040
6,000.00 лв.

Смяна на гръдни импланти с мастопексин ИЗ00042
9,000.00 лв.

Смяна на гръдни импланти с промяна в тяхната позиция ИЗ00041
8,000.00 лв.

СМЯНА НА ИМПЛАНТИ НА ЖЕНСКА ГЪРДА БЕЗ ЦЕНАТА НА НО ЕХИ0048
4,800.00 лв.

СМЯНА НА УРЕКТРАЛЕН КАТЕТЪР ОБ00021
15.00 лв.

СМЯНА НА ЦИСТОСТОМЕН КАТЕТЪР УРД0004
80.00 лв.

СМЯНА НА ЦИСТОСТОМЕН КАТЕТЪР УРВ0004
80.00 лв.

СОЛУКС НА ПОЛЕ ФРР0011
12.00 лв.

СОНДИРАНЕ ИЛИ БУЖИРАНЕ НА КАНАЛ НА ПАРОТИДНА ЖЛЕЗА УНГ0008
120.00 лв.

Сондиране при стеноза на сл.пътища при дете до 3г. ОФТ0019
80.00 лв.

Спешен /Триажен лист /експресна до 1 час/ МАО019
10.00 лв.

Спешен /Триажен лист /експресна до 1 час/ МАЕ019
20.00 лв.

СПЕШЕН ПАЦИЕНТ - ДОБАВКА НА 2 АЕ АН00012
20.00 лв.

СПЕШЕН ПАЦИЕНТ - ДОБАВКА НА 2 АЕ ПРИ ЛИЦА ПОД 18г. АН00023
40.00 лв.

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) 2022КП126
2,000.00 лв.

Спешни състояния в гръдната хирургия 2022КП216
908.78 лв.

СПИН / Anti HIV 1/2; Ab p24 / КЛ00215
16.00 лв.

СПИНАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА - ГМО НХВ0055
8,000.00 лв.

СПИРАНЕ НА ЕПИСТАКСИС НХВ0012
50.00 лв.

СПИРОМЕТРИЯ С БРОНХОДИЛАТАТОРЕН ТЕСТ ФД00004
30.00 лв.

СПЛЕНЕКТОМИЯ КГХ0055
4,000.00 лв.

СПЛЕНО-РЕНАЛНА АНСТОМОЗА ПРИ ПОРТАЛНА ХИПЕРТЕНЗИЯ КГХ0059
10,000.00 лв.

СРЕДЕН ОБЕМ ОПЕРАЦИИ УРВ0026
600.00 лв.

СРЕДЕН ОБЕМ ОПЕРАЦИЯ В ХИРУРГИЧ.КЛИНИКИ ИЗЕ0007
525.00 лв.

СРЕДНА ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ИЗЕ0013
999.00 лв.

СРЕДНА ПРЕВРЪЗКА ДО 100 КВ.СМ. ЛЧХ0051
15.00 лв.

СРЕДНА ПРЕВРЪЗКА ДО 100 КВ.СМ. ВСХ0015
30.00 лв.

СРЕДНА ПРЕВРЪЗКА ДО 200 КВ.СМ. ОБ00044
20.00 лв.

СРЕДНА ПРЕВРЪЗКА ОТ 10 ДО 200 КВ.СМ. 1250002
20.00 лв.

СРЕДНА ПРЕВРЪЗКА ПОД 100 КВ.СМ. СДХ0015
33.00 лв.

СРЕДНА ХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ГСХ0116
850.00 лв.

СРЕДНИ ОПЕР. НА РАМЕННИ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК ГСХ0111
1,550.00 лв.

СРЕДНИ ОПЕР. НА РАМЕННИ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК /реп ТРВ0037
4,914.00 лв.