Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


Холестерол LDH /директен/ КЛ00220
5.00 лв.

холестерол- HDL КЛ00116
3.00 лв.

ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ КГХ0038
2,600.00 лв.

ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ И ХОЛЕДОХОДУОДЕНОАСТОМОЗА КГХ0042
4,000.00 лв.

ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ И ХОЛЕДОХОДУОДЕНОАСТОМОЗА, КДХ0070 КДХ0070
10,000.00 лв.

ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ С ПАПИЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ КГХ0040
4,600.00 лв.

ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ С ПАПИЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ, КДХ0068 КДХ0068
4,600.00 лв.

ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ, КДХ0066 КДХ0066
4,000.00 лв.

ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ/ОТСТРАН.НА КОНКРЕМЕНТИ ОТ ЕКСТАХЕП КГХ0039
4,000.00 лв.

ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ/ОТСТРАН.НА КОНКРЕМЕНТИ ОТ ЕКСТАХЕП, КДХ0067 КДХ0067
7,000.00 лв.

холинестераза КЛ00153
6.00 лв.

Хомоцистеин КЛ00430
16.00 лв.

Хомоцистеин КЛ00230
30.00 лв.

ХРАЧКА МБ00014
25.00 лв.

Хрониохемодиализа 2022АПР001.1
250.00 лв.

Хрущял ТБ00010
400.00 лв.

ЦЕНА DVD -ДОПЪЛНИТЕЛНО САМО ПО ЖЕЛАНИЕ РО00131
20.00 лв.

ЦЕНА НА ЕДИН ЛЕГЛОДЕН УНГ0055
100.00 лв.

ЦЕНА НА ЕДИН ЛЕГЛОДЕН ТОК0040
100.00 лв.

ЦЕНА НА ЕДИН ЛЕГЛОДЕН ЛЧХ0042
100.00 лв.

Цервикоцеребрална артериография по транскутанен васкуларен път, за диагностика на мозъчна смърт ДАИЛ0007
1,190.00 лв.

ЦИРКУЛЯРНА ЛИПЕКТОМИЯ ЕХИ0031
16,500.00 лв.

ЦИСТОГРАФИЯ РО00042
80.00 лв.

ЦИСТОСКОПИЯ ПРИ ЖЕНИ УРВ0007
200.00 лв.

ЦИСТОСКОПИЯ ПРИ ЖЕНИ С БИОПСИЯ УРВ0008
250.00 лв.

ЦИСТОТОНОМЕТРИЯ УРД0018
60.00 лв.

ЦИСТОТОНОМЕТРИЯ УРВ0018
150.00 лв.

ЦИТОЛОГ.МИКРОСК.ИЗСЛЕДВ.ОТ 2 ДО 5 ПРЕП.ЗА ВС.ОРГАН ПА00002
15.00 лв.

ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕРВИКАЛНИ ЦИТОНАМАЗКИ-С ПА00031*
12.00 лв.

Цитомегаловирус - CMV IgG МБ00124
24.00 лв.

Цитомегаловирус - CMV IgM МБ00125
24.00 лв.

Чернодробни ензими / АсАТ + АлАТ + Гама-ГТ/ КЛ00148
8.00 лв.

ШЕВ НА АРТЕРИЯ -ЧМТ НХВ0107
1,000.00 лв.

ШЕВ НА АРТЕРИЯ ИЛИ ВЕНА-КЛАС.НАЧИН НХВ0099
1,000.00 лв.

ШЕВ НА ВЕНА -ЧМТ НХВ0106
1,000.00 лв.

ШЕВ НА ДЕРА МАТЕР-КЛАС.НАЧИН НХВ0089
1,000.00 лв.

ШЕВ НА ДУРА МАТЕР - СЪВР. ТЕХНОЛ. НХВ0068
1,500.00 лв.

ШЕВ НА ДУРА МАТЕР -ЧМТ НХВ0103
1,000.00 лв.

Шиниране ПЛХ0045
5.00 лв.

Шофьор - на час. CMT -4
60.00 лв.

Ъглометрия ФРР0003
15.00 лв.