Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


  Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години“ 2020КП017.1
847.00 лв.

  Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години“ 2020КП017.2
1,094.50 лв.

„Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 2020КП043
415.80 лв.

„Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18 годишна възраст 2020КП076.2
1,025.20 лв.

„Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години 2020КП020.1
3,671.80 лв.

„Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 2020КП190
2,024.00 лв.

„Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 2020КП176
4,543.00 лв.

AFP КЛ00438
9.00 лв.

AFP КЛ00238
17.00 лв.

Alpha - 1 - antitrypsin ЛКИ0108
20.00 лв.

Anti-SARS-Cov-2 IgG КЛ00246
30.00 лв.

Anti-SARS-Cov-2 Total КЛ00247
30.00 лв.

ASO ЛКИ0100
15.00 лв.

ASO /AST, Aнти Стрептолизинов Титър/ КЛ00218
6.00 лв.

beta - 2 - microglobulin ЛКИ0109
20.00 лв.

BHCG КЛ00439
7.00 лв.

BHCG КЛ00239
14.00 лв.

Biofire FilmArray BCID Panel IVD - за хемокултури без гени за метало-бета-лактамази МБ00085
415.00 лв.

Biofire FilmArray GI Panel IVD - за чревни инфекции МБ00087
415.00 лв.

Biofire FilmArray ME Panel IVD - за ликвори МБ00086
530.00 лв.

Biofire FilmArray Pneumonia Plus Panel - за пневмонии МБ00089
474.00 лв.

Biofire FilmArray Pneumonia Plus Panel - за хемокултури + гени за метало-бета-лактамази МБ00090
474.00 лв.

Biofire FilmArray RP Panel IVD - за респираторни инфекции МБ00088
415.00 лв.

C1-INH (естеразен инхибитор) ЛКИ0102
15.00 лв.

CA 125 КЛ00436
9.00 лв.

CA 125 КЛ00236
17.00 лв.

CA 15-3 КЛ00435
8.00 лв.

CA 15-3 КЛ00235
17.00 лв.

CA19-9 КЛ00437
9.00 лв.

CA19-9 КЛ00237
17.00 лв.

CEA КЛ00434
9.00 лв.

CEA КЛ00234
17.00 лв.

CK-MB /mass/ КЛ00155
16.00 лв.

CPK КЛ00154
5.00 лв.

Estradiol /естрадиол/ КЛ00170
17.00 лв.

Estradiol + hFSH + hLH + Prolactin КЛ00174
44.00 лв.

Free PSA КЛ00432
8.00 лв.

Free PSA КЛ00232
17.00 лв.

FT3 КЛ00425
7.00 лв.

FT3 КЛ00225
17.00 лв.

FT4 КЛ00165
17.00 лв.

HAV -IgM ЛКИ0105
23.00 лв.

HAV IgM КЛ00440
14.00 лв.

HAV IgM КЛ00240
20.00 лв.

Hb A1c /гликиран хемоглобин/ КЛ00114
14.00 лв.

HBc IgM КЛ00441
12.00 лв.

HBc IgM КЛ00241
20.00 лв.

HBc-AG количествен ЛКИ0107
17.00 лв.

HBSAG ЛКИ0099
5.00 лв.

HCV-IgG, IgM ЛКИ0106
24.00 лв.

hFSH /фоликулостимулиращ хормон/ КЛ00171
17.00 лв.

HIV 1/2 ЛКИ0097
5.00 лв.

HLA ТИПИЗИРАHЕ HА 1 АHТИГЕH КЛАС I СЕРОЛОГИЧHО ЛКИ0067
30.00 лв.

HLA ТИПИЗИРАHЕ HА 2 АHТИГЕHА КЛАС I СЕРОЛОГИЧHО ЛКИ0068
55.00 лв.

HLA ТИПИЗИРАHЕ КЛАС I-СЕРОЛОГИЧHО -ОСHОВЕH ПАHЕЛ ЛКИ0069
90.00 лв.

HLA ТИПИЗИРАHЕ КЛАС I-СЕРОЛОГИЧHО-РАЗШИРЕH ПАHЕЛ ЛКИ0070
130.00 лв.

HLA ТИПИЗИРАHЕ НА ТРИ АНТИТЕЛА ТО КЛАС I -СЕРОЛОГ ЛКИ0071
85.00 лв.

HLA ТИПИЗИРАНЕ НА КРОСРЕАКТИВНИ АНТИГЕНИ НА В27 АН ЛКИ0092
85.00 лв.

hLH /лутеинизиращ хормон/ КЛ00172
17.00 лв.

HOMA - INDEX /Инсулинова резистентност/ (инсулин+кръвна захар) КЛ00113
20.00 лв.