Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


AFP КЛ00438
9.00 лв.

AFP КЛ00238
17.00 лв.

Alpha - 1 - antitrypsin ЛКИ0108
20.00 лв.

Anti-acetylcholine receptor antibodies ЛКИ0129
125.00 лв.

Anti-EBV CA IgG antitela ЛКИ0133
25.00 лв.

Anti-EBV CA IgM antitela ЛКИ0134
25.00 лв.

Anti-HBc IgM антитела ЛКИ0121
25.00 лв.

Anti-HBcAb антитела ЛКИ0120
25.00 лв.

Anti-HBs антитела ЛКИ0122
25.00 лв.

Anti-HbsAG антитела ЛКИ0119
20.00 лв.

Anti-HEV антитела ЛКИ0123
30.00 лв.

Anti-HZV IgG antitela ЛКИ0135
25.00 лв.

Anti-HZV IgM antitela ЛКИ0136
25.00 лв.

Anti-LKM-1 антитела ЛКИ0125
45.00 лв.

Anti-M2 (антимитохондриални антитела) ЛКИ0126
45.00 лв.

Anti-Parietal cell antibodies ЛКИ0130
40.00 лв.

Anti-Saccharomyces IgG антитела ЛКИ0127
45.00 лв.

Anti-SARS-Cov-2 IgG КЛ00246
30.00 лв.

Anti-SARS-Cov-2 Total КЛ00247
30.00 лв.

Anti-t TG антитела ЛКИ0128
35.00 лв.

ASO ЛКИ0100
15.00 лв.

ASO /AST, Aнти Стрептолизинов Титър/ КЛ00218
6.00 лв.

beta - 2 - microglobulin ЛКИ0109
20.00 лв.

BHCG КЛ00439
7.00 лв.

BHCG КЛ00239
14.00 лв.

Biofire FilmArray BCID Panel IVD - за хемокултури без гени за метало-бета-лактамази МБ00085
415.00 лв.

Biofire FilmArray GI Panel IVD - за чревни инфекции МБ00087
415.00 лв.

Biofire FilmArray ME Panel IVD - за ликвори МБ00086
530.00 лв.

Biofire FilmArray Pneumonia Plus Panel - за пневмонии МБ00089
474.00 лв.

Biofire FilmArray Pneumonia Plus Panel - за хемокултури + гени за метало-бета-лактамази МБ00090
474.00 лв.

Biofire FilmArray RP Panel IVD - за респираторни инфекции МБ00088
415.00 лв.

C1-INH (естеразен инхибитор) ЛКИ0102
15.00 лв.

CA 125 КЛ00436
9.00 лв.

CA 125 КЛ00236
17.00 лв.

CA 15-3 КЛ00435
8.00 лв.

CA 15-3 КЛ00235
17.00 лв.

CA19-9 КЛ00437
9.00 лв.

CA19-9 КЛ00237
17.00 лв.

CEA КЛ00434
9.00 лв.

CEA КЛ00234
17.00 лв.

CK-MB /mass/ КЛ00155
16.00 лв.

CMV (цитомегало вирус) количествено определяне КЛ00446
145.00 лв.

CPK КЛ00154
5.00 лв.

EBV (Епщайн-Бар вирус) количествено определяне КЛ00447
180.00 лв.

Estradiol /естрадиол/ КЛ00170
17.00 лв.

Estradiol + hFSH + hLH + Prolactin КЛ00174
44.00 лв.

Free PSA КЛ00432
8.00 лв.

Free PSA КЛ00232
17.00 лв.

FT3 КЛ00425
7.00 лв.

FT3 КЛ00225
17.00 лв.

FT4 КЛ00165
17.00 лв.

Gastro антиген тест (5 патогена) ЛКИ0118
50.00 лв.

HAV -IgM ЛКИ0105
23.00 лв.

HAV IgM КЛ00440
14.00 лв.

HAV IgM КЛ00240
20.00 лв.

Hb A1c /гликиран хемоглобин/ КЛ00114
14.00 лв.

HBc IgM КЛ00441
12.00 лв.

HBc IgM КЛ00241
20.00 лв.

HBc-AG количествен ЛКИ0107
17.00 лв.

HBSAG ЛКИ0099
5.00 лв.