Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


  Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години“ 2020КП017.1
847.00 лв.

  Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години“ 2020КП017.2
1,094.50 лв.

„Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 2020КП043
415.80 лв.

„Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18 годишна възраст 2020КП076.2
1,025.20 лв.

„Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години 2020КП020.1
3,671.80 лв.

„Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 2020КП190
2,024.00 лв.

„Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 2020КП176
4,543.00 лв.

AFP КЛ00438
9.00 лв.

AFP КЛ00238
17.00 лв.

Alpha - 1 - antitrypsin ЛКИ0108
20.00 лв.

Anti-acetylcholine receptor antibodies ЛКИ0129
125.00 лв.

Anti-HBc IgM антитела ЛКИ0121
25.00 лв.

Anti-HBcAb антитела ЛКИ0120
25.00 лв.

Anti-HBs антитела ЛКИ0122
25.00 лв.

Anti-HbsAG антитела ЛКИ0119
20.00 лв.

Anti-HEV антитела ЛКИ0123
30.00 лв.

Anti-LKM-1 антитела ЛКИ0125
45.00 лв.

Anti-M2 (антимитохондриални антитела) ЛКИ0126
45.00 лв.

Anti-Parietal cell antibodies ЛКИ0130
40.00 лв.

Anti-Saccharomyces IgG антитела ЛКИ0127
45.00 лв.

Anti-SARS-Cov-2 IgG КЛ00246
30.00 лв.

Anti-SARS-Cov-2 Total КЛ00247
30.00 лв.

Anti-t TG антитела ЛКИ0128
35.00 лв.

ASO ЛКИ0100
15.00 лв.

ASO /AST, Aнти Стрептолизинов Титър/ КЛ00218
6.00 лв.

beta - 2 - microglobulin ЛКИ0109
20.00 лв.

BHCG КЛ00439
7.00 лв.

BHCG КЛ00239
14.00 лв.

Biofire FilmArray BCID Panel IVD - за хемокултури без гени за метало-бета-лактамази МБ00085
415.00 лв.

Biofire FilmArray GI Panel IVD - за чревни инфекции МБ00087
415.00 лв.

Biofire FilmArray ME Panel IVD - за ликвори МБ00086
530.00 лв.

Biofire FilmArray Pneumonia Plus Panel - за пневмонии МБ00089
474.00 лв.

Biofire FilmArray Pneumonia Plus Panel - за хемокултури + гени за метало-бета-лактамази МБ00090
474.00 лв.

Biofire FilmArray RP Panel IVD - за респираторни инфекции МБ00088
415.00 лв.

C1-INH (естеразен инхибитор) ЛКИ0102
15.00 лв.

CA 125 КЛ00436
9.00 лв.

CA 125 КЛ00236
17.00 лв.

CA 15-3 КЛ00435
8.00 лв.

CA 15-3 КЛ00235
17.00 лв.

CA19-9 КЛ00437
9.00 лв.

CA19-9 КЛ00237
17.00 лв.

CEA КЛ00434
9.00 лв.

CEA КЛ00234
17.00 лв.

CK-MB /mass/ КЛ00155
16.00 лв.

CPK КЛ00154
5.00 лв.

Estradiol /естрадиол/ КЛ00170
17.00 лв.

Estradiol + hFSH + hLH + Prolactin КЛ00174
44.00 лв.

Free PSA КЛ00432
8.00 лв.

Free PSA КЛ00232
17.00 лв.

FT3 КЛ00425
7.00 лв.

FT3 КЛ00225
17.00 лв.

FT4 КЛ00165
17.00 лв.

Gastro антиген тест (5 патогена) ЛКИ0118
50.00 лв.

HAV -IgM ЛКИ0105
23.00 лв.

HAV IgM КЛ00440
14.00 лв.

HAV IgM КЛ00240
20.00 лв.

Hb A1c /гликиран хемоглобин/ КЛ00114
14.00 лв.

HBc IgM КЛ00441
12.00 лв.

HBc IgM КЛ00241
20.00 лв.

HBc-AG количествен ЛКИ0107
17.00 лв.