Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


ОБ00055
0.00 лв.

НКП0257
800.00 лв.

ASO ТХИ0100
15.00 лв.

ASO /AST, Aнти Стрептолизинов Титър/ КЛ00218
5.00 лв.

Aмбулаторна процедура № 24 „Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 2016АПр024
144.00 лв.

CILNH ТХИ0102
15.00 лв.

CK-MB /mass/ КЛ00155
14.00 лв.

CPK КЛ00154
4.00 лв.

Estradiol /естрадиол/ КЛ00170
15.00 лв.

Estradiol + hFSH + hLH + Prolactin КЛ00174
44.00 лв.

EПИЛЕПСИЯ, РЕЗИСТЕНТНА НА МЕДИКАМЕНТИ?ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ХКП0020
323.00 лв.

FT4 КЛ00165
15.00 лв.

Hb A1c /гликиран хемоглобин/ КЛ00114
12.50 лв.

HBSAG ТХИ0099
10.00 лв.

hFSH /фоликулостимулиращ хормон/ КЛ00171
15.00 лв.

HIV 1/2 ТХИ0097
10.00 лв.

HLA ТИПИЗИРАHЕ HА 1 АHТИГЕH КЛАС I СЕРОЛОГИЧHО ТХИ0067
27.00 лв.

HLA ТИПИЗИРАHЕ HА 2 АHТИГЕHА КЛАС I СЕРОЛОГИЧHО ТХИ0068
47.00 лв.

HLA ТИПИЗИРАHЕ КЛАС I-СЕРОЛОГИЧHО -ОСHОВЕH ПАHЕЛ ТХИ0069
90.00 лв.

HLA ТИПИЗИРАHЕ КЛАС I-СЕРОЛОГИЧHО-РАЗШИРЕH ПАHЕЛ ТХИ0070
130.00 лв.

HLA ТИПИЗИРАHЕ НА ТРИ АНТИТЕЛА ТО КЛАС I -СЕРОЛОГ ТХИ0071*
55.00 лв.

HLA ТИПИЗИРАНЕ НА КРОСРЕАКТИВНИ АНТИГЕНИ НА В27 АН ТХИ0092
65.00 лв.

hLH /лутеинизиращ хормон/ КЛ00172
15.00 лв.

HOMA - INDEX /Инсулинова резистентност/ (инсулин+кръвна захар) КЛ00113
17.50 лв.

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност 2016КП127
475.00 лв.

MYOGLOBIN ТХИ0104
10.00 лв.

OMNIPAQUE 240MG/20ML РО00088
21.48 лв.

OMNIPAQUE 300MG/100ML РО00128
127.20 лв.

OMNIPAQUE 300MG/20ML РО00127
26.86 лв.

OMNIPAQUE 300MG/50ML РО00089
66.90 лв.

OMNIPAQUE 350MG/100ML РО00090
49.90 лв.

OMNIPAQUE 350MG/50ML РО00126
24.90 лв.

OPTIRAY 300MG/100ML РО00103
80.40 лв.

OPTIRAY 300MG/20ML РО00101
18.72 лв.

OPTIRAY 300MG/50ML РО00102
34.14 лв.

OPTIRAY 320MG/50ML РО00104
52.20 лв.

OPTIRAY 350MG/100ML РО00100
82.80 лв.

OPTIRAY 350MG/50ML РО00099
40.14 лв.

Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им 2016КП123
3,500.00 лв.

Pro-SPA ТХИ0096
198.00 лв.

PROCALCITONIN ТХИ0103
30.00 лв.

Progesterone /прогестерон/ КЛ00176
15.00 лв.

Prolactin /пролактин/ КЛ00173
15.00 лв.

PSA /общ/ КЛ00181
15.00 лв.

PTH /паратхормон/ КЛ00178
26.00 лв.

PTH /паратхормон/+ калций + йонизиран калций+фосф КЛ00179
29.00 лв.

Real-Time PCR ИЗЛЕДВАНЕ НА Chlamydia trachomatis ТХИ0086
35.00 лв.

Real-Time PCR ИЗЛЕДВАНЕ НА Chlamydia trachomatis,T ТХИ0087
100.00 лв.

Real-Time PCR ТИПИЗИРАНЕ НА EBV HLA- B 27 ТХИ0090
70.00 лв.

Real-Time PCR ТИПИЗИРАНЕ НА EBV HLA- B 51 ТХИ0091
70.00 лв.

RF ТХИ0101
15.00 лв.

RF /Ревма фактор/ КЛ00219
15.00 лв.

Testosterone /тестостерон/ КЛ00175
15.00 лв.

Testosterone + Progesterone КЛ00177
22.00 лв.

TgAb II /ТАТ/ КЛ00167
18.00 лв.

TPOAb /МАТ/ КЛ00168
18.00 лв.

TSH КЛ00164
15.00 лв.

TSH + FT4 КЛ00166
22.00 лв.

TSH + FT4 + TPOAb  /МАТ/ + TgAb II  /ТАТ/ КЛ00169
50.00 лв.

ULTRAVIST 300MG/20ML РО00091
27.24 лв.