Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


ABI ОИК0005
30.00 лв.

AFP (алфа - фетопротеин) КЛ00438
9.00 лв.

AFP (алфа - фетопротеин) КЛ00238
17.00 лв.

Alpha - 1 - antitrypsin ЛКИ0108
20.00 лв.

Anti-acetylcholine receptor antibodies ЛКИ0129
125.00 лв.

Anti-EBV CA IgG antitela ЛКИ0133
25.00 лв.

Anti-EBV CA IgM antitela ЛКИ0134
25.00 лв.

Anti-HBc IgM антитела ЛКИ0121
25.00 лв.

Anti-HBcAb антитела ЛКИ0120
25.00 лв.

Anti-HBs антитела ЛКИ0122
25.00 лв.

Anti-HbsAG антитела ЛКИ0119
20.00 лв.

Anti-HEV антитела ЛКИ0123
30.00 лв.

Anti-HZV IgG antitela ЛКИ0135
25.00 лв.

Anti-HZV IgM antitela ЛКИ0136
25.00 лв.

Anti-LKM-1 антитела ЛКИ0125
45.00 лв.

Anti-M2 (антимитохондриални антитела) ЛКИ0126
45.00 лв.

Anti-Parietal cell antibodies ЛКИ0130
40.00 лв.

Anti-Saccharomyces IgG антитела ЛКИ0127
45.00 лв.

Anti-SARS-Cov-2 IgG КЛ00246
30.00 лв.

Anti-SARS-Cov-2 Total КЛ00247
30.00 лв.

Anti-t TG антитела ЛКИ0128
35.00 лв.

ASA II АН00025
10.00 лв.

ASA III АН00026
20.00 лв.

ASA IV АН00027
30.00 лв.

ASA V АН00028
40.00 лв.

ASA VI АН00029
50.00 лв.

ASO ЛКИ0100
15.00 лв.

ASO /AST, Aнти Стрептолизинов Титър/ КЛ00218
8.00 лв.

beta - 2 - microglobulin ЛКИ0109
20.00 лв.

BHCG КЛ00439
7.00 лв.

BHCG КЛ00239
14.00 лв.

Biofire FilmArray BCID Panel IVD - за хемокултури без гени за метало-бета-лактамази МБ00085
415.00 лв.

Biofire FilmArray BGI Panel- за ставен пунктат МБ00097
474.00 лв.

Biofire FilmArray GI Panel IVD - за чревни инфекции МБ00087
415.00 лв.

Biofire FilmArray ME Panel IVD - за ликвори МБ00086
530.00 лв.

Biofire FilmArray Pneumonia Plus Panel - за пневмонии МБ00089
474.00 лв.

Biofire FilmArray Pneumonia Plus Panel - за хемокултури + гени за метало-бета-лактамази МБ00090
474.00 лв.

Biofire FilmArray RP Panel IVD - за респираторни инфекции МБ00088
415.00 лв.

C1-INH (естеразен инхибитор) ЛКИ0102
15.00 лв.

CA 125 (OV monitor) КЛ00436
9.00 лв.

CA 125 (OV monitor) КЛ00236
17.00 лв.

CA 15-3 (BR monitor) КЛ00435
8.00 лв.

CA 15-3 (BR monitor) КЛ00235
17.00 лв.

CA19-9 (GI monitor) КЛ00437
9.00 лв.

CA19-9 (GI monitor) КЛ00237
17.00 лв.

CEA (карциноембрионален антиген) КЛ00434
9.00 лв.

CEA (карциноембрионален антиген) КЛ00234
17.00 лв.

CK-MB /mass/ КЛ00155
16.00 лв.

Clostridium difficile toxin A/B бърз тест МБ00098
25.00 лв.

CPK КЛ00154
5.00 лв.

Estradiol /естрадиол/ КЛ00170
17.00 лв.

Free PSA КЛ00432
8.00 лв.

Free PSA КЛ00232
17.00 лв.

FT3 КЛ00425
7.00 лв.

FT3 КЛ00225
15.00 лв.

FT4 КЛ00165
17.00 лв.

Gastro антиген тест (5 патогена) ЛКИ0118
50.00 лв.

HAV -IgM ЛКИ0105
23.00 лв.

HAV IgM КЛ00440
14.00 лв.

HAV IgM КЛ00240
20.00 лв.