Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК - НАД НКП0059
700.00 лв.

БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК - НАД НИЗЛ059
300.00 лв.

БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК - НАД НИЗЕ059
450.00 лв.

БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ С ФИБРИНОЛИТИК ХКП0060
2,481.00 лв.

БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ С ФИБРИНОЛИТИК - НАД 18 НКП0060
2,481.00 лв.

БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ С ФИБРИНОЛИТИК - НАД 18 НИЗЛ060
496.20 лв.

БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ С ФИБРИНОЛИТИК - НАД 18 НИЗЕ060
900.00 лв.

Бензодиазепин /BNZG/ - (диазепам) КЛ00189
7.50 лв.

БИЛИОДИГЕСТИВНИ АНАСТОМОЗИ КГХ0041
5,000.00 лв.

Билирубин - директен КЛ00129
3.00 лв.

Билирубин - общ КЛ00128
3.00 лв.

Билирубин - общ и директен КЛ00130
4.50 лв.

БИЛОБЕКТОМИЯ КГХ0122
4,000.00 лв.

БИОМИКРОСКОПИЯ ОФТ0009
10.00 лв.

БИОПСИЯ НА ГРЪДНА СТЕНА РО00002
110.00 лв.

БИОПСИЯ НА ДИАФРАГМА РО00005
110.00 лв.

Биохимичен показател в 24часова урина /калций, магнезий,фосфор,калий,натрий,хлориди,креатинин,урея, пикочна киселина/ КЛ00200
3.00 лв.

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ ХКП0029
990.00 лв.

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ НКП0029
1,100.00 лв.

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ НИЗЛ029
300.00 лв.

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ НИЗЕ029
450.00 лв.

БОЛЕСТ НА ЛАЙЕЛ НКП0296
1,650.00 лв.

БОЛЕСТ НА ЛАЙЕЛ НИЗЛ296
400.00 лв.

БОЛЕСТ НА ЛАЙЕЛ НИЗЕ296
700.00 лв.

БОЛЕСТИ НА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИТЕ НЕРВИ (ЧМН), НА НЕРВН ХКП0007
508.00 лв.

БОЛЕСТИ НА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИТЕ НЕРВИ, НА НЕРВНИТЕ КО НКП0007
461.00 лв.

БОЛЕСТИ НА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИТЕ НЕРВИ, НА НЕРВНИТЕ КО НИЗЛ007
230.50 лв.

БОЛЕСТИ НА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИТЕ НЕРВИ, НА НЕРВНИТЕ КО НИЗЕ007
345.75 лв.

БОТОКС/ПОСТАВЯНЕ/ ЕХ00023
200.00 лв.

БРАУЛИФТ ЕХИ0013
3,150.00 лв.

БРАУЛИФТ ЕХ00004
1,625.00 лв.

БРАХИАЛЕН ЛИФТИНГ ЕХИ0027
3,200.00 лв.

БРАХИАЛЕН ЛИФТИНГ ЕХ00012
2,800.00 лв.

БРОЕHЕ HА ЛЕВКОЦИТИ ТХИ0024
2.00 лв.

БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНОТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ ХКП0093
416.00 лв.

БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНОТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ ХКП0092
416.00 лв.

БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНОТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ НКП0092
426.00 лв.

БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНОТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ НИЗЛ092
213.00 лв.

БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНОТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ НИЗЕ092
319.50 лв.

БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА ПОД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ХКП0103
429.00 лв.

БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18-ГОДИШ ХКП0091
385.00 лв.

БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18-ГОДИШ НКП0091
450.00 лв.

БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18-ГОДИШ НИЗЛ091
205.00 лв.

БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18-ГОДИШ НИЗЕ091
307.50 лв.

БРОНХОПНЕВМОНИЯ ПРИ ЛИЦА ПОД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ХКП0102
545.00 лв.

БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ - ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИ НКП0098*
280.00 лв.

БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ ? ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИ НИЗЛ098
60.00 лв.

БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ ? ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИ НИЗЕ098
90.00 лв.

БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ С НЕГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ НКП0098.1
280.00 лв.

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 2016КП043
280.00 лв.

БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ?ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧН ХКП0098
277.00 лв.

БУЖИРАНЕ НА УРЕТРА УРД0012
50.00 лв.

БУЖИРАНЕ НА УРЕТРА УРВ0012
50.00 лв.

БУЛОЗНА ЕРИТЕМА МУЛТИФОРМЕ (СИНДРОМ НА СТИВЪНС ? Д ХКП0296
1,650.00 лв.

БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ: УРОЛИТИАЗА ? ЕКСТРАКОРПОР НКП0075
380.00 лв.

БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ: УРОЛИТИАЗА ? ЕКСТРАКОРПОР НИЗЛ075
190.00 лв.

БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ: УРОЛИТИАЗА ? ЕКСТРАКОРПОР НИЗЕ075
285.00 лв.

БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ: УРОЛИТИАЗА ? ЕНДОСКОПСКИ НКП0076
774.00 лв.

БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ: УРОЛИТИАЗА ? ЕНДОСКОПСКИ НИЗЛ076
300.00 лв.

БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ: УРОЛИТИАЗА ? ЕНДОСКОПСКИ НИЗЕ076
450.00 лв.