Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


Анестезия при ендоскопски манипулации ОАХР001
200.00 лв.

Анестезия при ендоскопски манипулации ОАОТ001
80.00 лв.

Анестезия при очни операции ОФТ0035
100.00 лв.

Антитела срещу вътрешен фактор КЛ00424
16.00 лв.

Антитела срещу вътрешен фактор КЛ00224
39.00 лв.

АНТРОПОМЕТРИЯ/ИЗМЕРВАНЕ НА ОБИКОЛКА/ ФРР0005
8.00 лв.

АОРТОГРАФИЯ РО00058
370.00 лв.

АПЕНДЕКТОМИЯ ПРИ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ КГХ0074
2,000.00 лв.

АПЕНДЕКТОМИЯ ПРИ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ, КДХ0104 КДХ0104
3,600.00 лв.

АПЕНДЕКТОМИЯ ПРИ СУБХЕПАТАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ИЗРАСТЪК КГХ0075
2,000.00 лв.

АПЕНДЕКТОМИЯ ПРИ СУБХЕПАТАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ИЗРАСТЪК, КДХ0105 КДХ0105
3,600.00 лв.

АПЕНДИКС НА ТЕСТИСА ПА00038
16.00 лв.

АПИК.ОСТЕОТОМИЯ / КИСТЕКТОМИЯ - ДО 3 ЗЪБА ЛЧХ0035
350.00 лв.

Апланационна тонометрия ОФТ0013
20.00 лв.

Апликация на ГН-РХ агонист (гондотропен релийзинг хормон агонист/"Золадекс") АГ00076
50.00 лв.

АРТЕРИОГРАФИЯ НА БЕЛОДРОБНИ АРТЕРИИ РО00059
370.00 лв.

АРТЕРИОГРАФИЯ НА БЪБРЕЧНИ АРТЕРИИ РО00061
370.00 лв.

АРТЕРИОГРАФИЯ НА ВЪТРЕТОРАКАЛНИ СЪДОВЕ РО00060
370.00 лв.

АРТЕРИОГРАФИЯ НА ГОРЕН/ДОЛЕН КРАЙНИК РО00063
370.00 лв.

АРТЕРИОГРАФИЯ НА ДРУГИ ВЪТРЕКОРЕМНИ АРТЕРИИ РО00062
370.00 лв.

АРТЕРИОГРАФИЯ НА ДРУГИ УТОЧНЕНИ МЕСТА РО00064
370.00 лв.

АРТРОСКОПИЯ ТРВ0043
2,400.00 лв.

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 2022КП159
1,708.16 лв.

АРТТ КЛ00204
6.00 лв.

АсАТ /ASAT/ КЛ00145
3.00 лв.

АСИСТЕНЦИЯ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ УНГ0044
6.00 лв.

АСИСТЕНЦИЯ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ОБ00005
10.00 лв.

АСИСТЕНЦИЯ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ) ЛЧХ0009
20.00 лв.

АСИСТЕНЦИЯ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ, КДХ0021 КДХ0021
8.00 лв.

АТИПИЧНА РЕЗЕКЦИЯ НА БЯЛ ДРОБ КГХ0117
3,600.00 лв.

АТИПИЧНА РЕЗЕКЦИЯ НА БЯЛ ДРОБ, КДХ0147 КДХ0147
6,000.00 лв.

АТРЕЗИЯ НА ХРАНОПРОВОД - РАДИКАЛНА ОПЕРАЦИЯ КГХ0025
4,372.00 лв.

АТРЕЗИЯ НА ХРАНОПРОВОД - РАДИКАЛНА ОПЕРАЦИЯ, КДХ0053 КДХ0053
38,000.00 лв.

АУГМЕНТАЦИОННА МАМАПЛАСТИКА - БЕЗ ИМПЛАНТИ ЕХИ0022
4,500.00 лв.

АУГМЕНТАЦИОННА МАМАПЛАСТИКА -БИЗ ИМПЛАНТИ ЕХ00006
1,725.00 лв.

АУГМЕНТАЦИОННА МАМАПЛАСТИКА ЧРЕЗ ЛИПОФИЛИНГ, ЕХИ0081 ЕХИ0081
5,000.00 лв.

АУГМЕНТАЦИЯ НА ГЛУТЕУСИТЕ БЕЗ ИМПЛАНТИ ЕХИ0032
4,500.00 лв.

АУГМЕНТАЦИЯ НА ГЛУТЕУСИТЕ- БЕЗ ИМПЛАНТИ ЕХ00017
2,125.00 лв.

АУГМЕНТАЦИЯ НА ДУПЕ ЧРЕЗ ЛИПОФИЛИНГ, ЕХИ0083 ЕХИ0083
4,000.00 лв.

АУГМЕНТАЦИЯ НА ПОДБЕДРИЦИТЕ - БЕЗ ИМПЛАНТИ ЕХИ0033
4,700.00 лв.

АУДИОМЕТРИЯ УНГ0018
40.00 лв.

АУРИКУЛОПЛАСТИКА ЕХИ0009
3,000.00 лв.

АУРИКУЛОПЛАСТИКА /ДВУСТРАННА/ ЕХ00054
1,500.00 лв.

Аутопсионен протокол /бавна поръчка- до 3 дни/ МАО002
10.00 лв.

Аутопсионен протокол /експресна до 1 час/ МАЕ002
15.00 лв.

Ахилесово сухожилие / с костен блок от калканеус / ТБ00009
600.00 лв.

Ацетаминофен /ACTM / - (парацетамол) КЛ00183
15.00 лв.

Барбитурати КЛ00245
8.50 лв.

Бариева каша РО00086
12.40 лв.

БЕДРЕН ЛИФТИНГ ЕХИ0030
7,500.00 лв.

БЕДРЕН ЛИФТИНГ ЕХ00011
3,500.00 лв.

Белтък /M-TP/ (24-часова урина) КЛ00534
5.00 лв.

Белтък /M-TP/ (порция урина) КЛ00535
5.00 лв.

Бензодиазепин /BNZG/ - (диазепам) КЛ00189
12.00 лв.

БИЛИОДИГЕСТИВНИ АНАСТОМОЗИ КГХ0041
5,000.00 лв.

БИЛИОДИГЕСТИВНИ АНАСТОМОЗИ, КДХ0069 КДХ0069
1,000.00 лв.

Билирубин - директен КЛ00129
3.00 лв.

Билирубин - общ КЛ00128
3.00 лв.

Билирубин - общ и директен КЛ00130
5.00 лв.

БИЛОБЕКТОМИЯ КГХ0122
4,000.00 лв.