Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


Витамин D КЛ00180
28.00 лв.

Витамин В12 КЛ00144
21.00 лв.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ - 10-30МИН ОБ00014
10.00 лв.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ - 10-30МИН ЛЧХ0017
10.00 лв.

ВЛАГАЛИЩЕН;ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ МБ00045
20.00 лв.

ВЛОЖЕНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ НХВ0003
20.00 лв.

Временен съдов достъп за хемодиализа ОДЛ0004
120.00 лв.

ВРЕМЕТРАЕНЕ-НАД 2 ЧАСА -/3 АЕ НА ЧАС/ АН00006
30.00 лв.

ВРЕМЕТРАЕНЕ-НАД 2 ЧАСА -ПРИ ЛИЦА ПОД 18г./3 АЕ НА ЧАС/ АН00019
60.00 лв.

ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ТОК0035
30.00 лв.

Вторичен преглед ПЕ00004
30.00 лв.

Вторичен преглед ОФТ0002
30.00 лв.

ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД - ДОЦЕНТ ЛЧХ0007
45.00 лв.

ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПРОФЕСОР ЛЧХ0008
55.00 лв.

ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИСТ ОБ00004
30.00 лв.

Вторичен преглед от гастроентеролог / консултация по документи СЕ00022
20.00 лв.

ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР ЛЧХ0005
25.00 лв.

Вторичен преглед от лекар - специалист ОБ00059
30.00 лв.

ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИСТ ЛЧХ/ОХ ЛЧХ0006
35.00 лв.

Вторичен преглед от лекар със специалност СЕ00024
60.00 лв.

Вторичен преглед от хабилитирано лице - Доцент ПЕ00006
40.00 лв.

Вторичен преглед при доцент ОБ00056
45.00 лв.

Вторичен преглед при професор ОБ00057
55.00 лв.

ВТОРИЧЕН ШЕВ/ВКЛ.ЛОК.УПОЙКА И ОБРАБОТКА/амбулаторн ТРВ0005
100.00 лв.

ВТОРИЧЕН ШЕВ/ВКЛЮЧВА ЛОКАЛНА УПОЙКА И ОБРАБОТКА/ ГСХ0092
185.00 лв.

ВТОРИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА+ПРЕГЛЕД ГСХ0062
65.00 лв.

ВТОРИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА+ПРЕГЛЕД,НЕКРЕКТОМИЯ И ПРОМИВКА ГСХ0072
95.00 лв.

Вторични естетични корекции или усложнения след естетични операции по 40% от стоиността на основната операция ЕХ00092
0.00 лв.

ВЪЗРАСТ > 70Г.-ДОБАВКА НА 1 АЕ ЗА ВСЕКИ 5 ГОДИНИ Н АН00010
10.00 лв.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПИНАЛНО МИЕЛОМЕНИНГОЦЕЛЕ - ГМО НХВ0049
6,000.00 лв.

ВЪТРЕСТАВНА ИЛИ ТОПИКАЛНА ИНЖЕКЦИЯ ГСХ0094
75.00 лв.

ВЪТРЕСТАВНА ИЛИ ТОПИКАЛНА ИНЖЕКЦИЯ амбулаторни ТРВ0008
20.00 лв.

Гама-ГТ /GGT/ КЛ00147
5.00 лв.

ГАСТРОАНАСТОМОЗА КГХ0054
8,000.00 лв.

ГАСТРОСТОМИЯ КГХ0027
1,800.00 лв.

Гентамицин КЛ00444
10.00 лв.

Гентамицин КЛ00244
15.00 лв.

Гингивална пластика по Реерман ЛЧХ0063
300.00 лв.

гинекологичен преглед АГ00078
40.00 лв.

ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД +АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ АГ00002
60.00 лв.

ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД+ВАГИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ АГ00003
60.00 лв.

ГИПСОВА ИМОБИЛ.-ГОРЕН КРАЙНИК-ЦИРКУЛЯР.ОБХВАЩАЩА 1 ТРВ0015
50.00 лв.

ГИПСОВА ИМОБИЛ.-ГОРЕН КРАЙНИК-ЦИРКУЛЯР.ОБХВАЩАЩА 2 ТРВ0016
80.00 лв.

ГИПСОВА ИМОБИЛ.-ГОРЕН КРАЙНИК-ЦИРКУЛЯР.ОБХВАЩАЩА 2 СТАВИ ГСХ0066
80.00 лв.

ГИПСОВА ИМОБИЛ.ГОРЕН КРАЙНИК-ЦИРКУЛЯР ГСХ0065
70.00 лв.

ГИПСОВА ИМОБИЛИЗ.-ДОЛЕН КРАЙНИК-ГИПСОВА ШИНА/ амбу ТРВ0017
35.00 лв.

ГИПСОВА ИМОБИЛИЗ.-ДОЛЕН КРАЙНИК-ЦИРКУРЯР.ОБХВАЩАЩА ТРВ0019
90.00 лв.

ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ - ГОРЕН КРАЙНИК - ГИПСОВА ШИН ТРВ0014
25.00 лв.

ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ - ГОРЕН КРАЙНИК - ГИПСОВА ШИНА, ОБХВАЩА 1 СТАВА ГСХ0099
35.00 лв.

ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ -ДОЛЕН КРАЙНИК-ГИПСОВА ШИНА ГСХ0100
40.00 лв.

ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ -ДОЛЕН КРАЙНИК-ЦИРКУЛЯР.ОБХВАЩАЩА 1 СТАВА ГСХ0101
80.00 лв.

ГИПСОВА ИМОБИЛИЦ.-ДОЛЕН КРАЙНИК-ЦУРКУЛЯР.ОБХВАЩАЩА ТРВ0018
70.00 лв.

ГЛАВНОМОЗЪЧНА ЛОБЕКТОМИЯ - СЪВР. ТЕХНОЛ. НХВ0063
8,000.00 лв.

Глюкоза- порция и 24 часова урина КЛ00217
4.00 лв.

ГНОЙНО СЕПТИЧЕН КАБИНЕТ ЛЧХ0043
50.00 лв.

ГОЛЕМИ ОПЕР.НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРН. КРАЙНИК / реп ТРВ0036
6,370.00 лв.

ГОЛЕМИ ОПЕР.НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК ГСХ0110
2,550.00 лв.

ГОЛЕМИ ОПЕР.НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК / ТРВ0040
9,074.00 лв.

ГОЛЕМИ ОПЕРАЦИИ УРВ0025
900.00 лв.

ГОЛЯМА ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ИЗЕ0014
1,499.00 лв.