Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


VIP меню кетъринг /сутрин,обед,вечеря/ ОБ00058
12.00 лв.

VISIPAK 320MG/100ML РО00096
48.42 лв.

WASSERMAN (TPHA) ЛКИ0098
10.00 лв.

Z ПЛАСТИКА ПЛХ0017
770.00 лв.

Z ПЛАСТИКА ИЗ00022
550.00 лв.

АHТИГЕHHА ФОРМУЛА HА ЕРИТРОЦИТИТЕ - ВСЕКИ АНТИГЕН ПО ТХИ0014
20.00 лв.

АБДОМИНАЛНА ЕНУКЛЕАЦИЯ НА МИОМЕН ВЪЗЕЛ АГ00049
800.00 лв.

Абдоминална ехография ПЕ00024
45.00 лв.

АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ на вътрешни гениталии АГ00079
40.00 лв.

АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ ПРИ БРЕМЕННИ АГ00004
50.00 лв.

АБДОМИНАЛНА ПОЗИЦИЯ-ДОБАВКА НА 2АЕ АН00007
20.00 лв.

АБДОМИНАЛНА ПОЗИЦИЯ-ДОБАВКА НА 2АЕ ПРИ ЛИЦА ПОД 18г. АН00020
40.00 лв.

АБДОМИНОПЕРИНЕАЛНА ЕКСТИРПАЦИЯ НА РЕКТУМ КГХ0082
12,000.00 лв.

АБДОМИНОПЕРИНЕАЛНА РЕЗЕКЦИЯ СМЪКВАЩИ ДЕБЕЛОЧРЕВНИ КГХ0083
14,000.00 лв.

АБДОМИНОПЛАСТИКА ЕХИ0028
7,000.00 лв.

АБДОМИНОПЛАСТИКА ЕХ00009
2,425.00 лв.

АБЛАЦИЯ НА ПРЕПУЦИУМА УРД0020
30.00 лв.

АБЛАЦИЯ НА ПРЕПУЦИУМА УРВ0020
30.00 лв.

Аборт по желание до 8 г.с. АГ00075
450.00 лв.

АДЕНЕКТОМИЯ С МЕСТНА УПОЙКА УНГ0022
220.00 лв.

Административна такса за външни докторанти ОБ00083
3,000.00 лв.

АКР+ метаболити /глюкоза, лактат/ + електролити /K+,Na+,Cl-,Ca2+/ КЛ00210
19.00 лв.

АлАТ /ALAT/ КЛ00146
5.00 лв.

Албумин КЛ00120
5.00 лв.

Алкална фосфатаза /ALP/ КЛ00149
5.00 лв.

Алкохол КЛ00187
17.00 лв.

Алокожа ( 1 кв.см) ТБ00014
2.00 лв.

АЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОЖА 10ЛВ/СМ.КВ ИЗ00009
10.00 лв.

Алфа-амилаза КЛ00151
6.00 лв.

Амб. Манипулация - венозна инжекция ПЕ00011
17.00 лв.

Амб. манипулация - мускулна инжекция ПЕ00010
12.00 лв.

Амб. Манипулация - поставяне на периферен венозен път ПЕ00012
23.00 лв.

АМБ. МАНИПУЛАЦИЯ- ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ ТОК0023
17.00 лв.

АМБ. МАНИПУЛАЦИЯ- МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ ТОК0022
12.00 лв.

АМБ. МАНИПУЛАЦИЯ- ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ ТОК0021
6.00 лв.

АМБ.МАН. - КЛИЗМА ВСХ0012
20.00 лв.

АМБ.МАНИПУЛАЦИЯ - МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ ВСХ0008
10.00 лв.

АМБ.МАНИПУЛАЦИЯ - ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ ВСХ0007
5.00 лв.

АМБ.МАНИПУЛАЦИЯ-ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ ВСХ0009
15.00 лв.

Амбулаторна венозна рехидратация с проследяване ПЕ00016
110.00 лв.

Амбулаторна оценка на контрол на астма ПЕ00018
80.00 лв.

Амбулаторни хирургични процедури 2022АПР026
150.00 лв.

Амбулаторно проследяване при влошен контрол на астма ПЕ00017
95.00 лв.

Амикацин КЛ00443
15.00 лв.

Амикацин КЛ00243
20.00 лв.

Амилаза- порция и 24 часова урина КЛ00216
6.00 лв.

амоняк КЛ00158
18.00 лв.

Амфетамини /AMPH/ КЛ00188
8.50 лв.

АНАЛЕН СЕКРЕТ, ИЗПРАЖНЕНИЕ МБ00030
20.00 лв.

АНЕСТ.ЕКИП ПО ИЗБОР ПРИ ЕНДОСК.ПРОЦЕДУРИ АНИ0017
200.00 лв.

АНЕСТЕЗ.ПРИ ТРАНСПОРТ В ОКРЪГА НХВ0022
200.00 лв.

АНЕСТЕЗ.ТРАНСПОРТ ИЗВЪН ОКРЪГА НХВ0023
500.00 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ КТ ИЗСЛЕДВАНЕ НХВ0019
50.00 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ КТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЛЧХ0061
150.00 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ КТ С КОНТРАСТ НХВ0020
70.00 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ КТ С КОНТРАСТ ЛЧХ0062
180.00 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ МРТ ИЗСЛЕДВАНЕ НХВ0021
100.00 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА БАЗА ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА АНЕСТЕЗИЯ / АН00004
50.00 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА БАЗА ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ЛИЦА ПОД 18г. / АН00017
100.00 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА ЕДИНИЦА /АЕ/ АН00003
10.00 лв.