Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


TSH+FT4+FT3 КЛ00426
21.00 лв.

TSH+FT4+FT3 КЛ00226
36.00 лв.

VLDL - холестеролVLDL-cholesterol КЛ00501
1.00 лв.

WASSERMAN (TPHA) ЛКИ0098
10.00 лв.

Z ПЛАСТИКА ПЛХ0017
770.00 лв.

Z ПЛАСТИКА ИЗ00022
550.00 лв.

АHТИГЕHHА ФОРМУЛА HА ЕРИТРОЦИТИТЕ - ВСЕКИ АНТИГЕН ПО ТХИ0014
25.00 лв.

АБДОМИНАЛНА ЕНУКЛЕАЦИЯ НА МИОМЕН ВЪЗЕЛ АГ00049
800.00 лв.

Абдоминална ехография ПЕ00024
50.00 лв.

АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ АГ00004
80.00 лв.

Абдоминална ехография от нефролог ОДЛ0009
40.00 лв.

Абдоминална позиция – добавка 3 АЕ АН00007
30.00 лв.

Абдоминална позиция – добавка при лица под 18г.4 АЕ АН00020
40.00 лв.

АБДОМИНОПЕРИНЕАЛНА ЕКСТИРПАЦИЯ НА РЕКТУМ КГХ0082
12,000.00 лв.

АБДОМИНОПЕРИНЕАЛНА ЕКСТИРПАЦИЯ НА РЕКТУМ, КДХ0112 КДХ0112
12,000.00 лв.

АБДОМИНОПЕРИНЕАЛНА РЕЗЕКЦИЯ СМЪКВАЩИ ДЕБЕЛОЧРЕВНИ КГХ0083
14,000.00 лв.

АБДОМИНОПЕРИНЕАЛНА РЕЗЕКЦИЯ СМЪКВАЩИ ДЕБЕЛОЧРЕВНИ , КДХ0113 КДХ0113
14,000.00 лв.

АБДОМИНОПЛАСТИКА ЕХИ0028
7,000.00 лв.

АБДОМИНОПЛАСТИКА ЕХ00009
2,425.00 лв.

АБЛАЦИЯ НА ПРЕПУЦИУМА УРД0020
30.00 лв.

АБЛАЦИЯ НА ПРЕПУЦИУМА УРВ0020
50.00 лв.

Аборт по желание до 8 г.с. АГ00075
550.00 лв.

АКР+ метаболити глюкоза, лактат + електролити K+,Na+,Cl-,Ca2+ КЛ00210
20.00 лв.

АлАТ ALAT КЛ00146
3.00 лв.

Албумин КЛ00120
3.00 лв.

Алкална фосфатаза ALP КЛ00149
3.00 лв.

Алкохол КЛ00187
20.00 лв.

Алокожа ( 1 кв.см) ТБ00014
2.00 лв.

Алфа-амилаза КЛ00151
5.00 лв.

Амб. Манипулация - венозна инжекция ПЕ00011
20.00 лв.

Амб. манипулация - мускулна инжекция ПЕ00010
15.00 лв.

Амб. Манипулация - поставяне на периферен венозен път ПЕ00012
30.00 лв.

АМБ. МАНИПУЛАЦИЯ- ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ ТОК0023
17.00 лв.

АМБ. МАНИПУЛАЦИЯ- МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ ТОК0022
12.00 лв.

АМБ. МАНИПУЛАЦИЯ- ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ ТОК0021
6.00 лв.

АМБ.МАН. - КЛИЗМА ВСХ0012
20.00 лв.

АМБ.МАНИПУЛАЦИЯ - МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ ВСХ0008
10.00 лв.

АМБ.МАНИПУЛАЦИЯ - ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ ВСХ0007
5.00 лв.

АМБ.МАНИПУЛАЦИЯ-ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ ВСХ0009
15.00 лв.

Амбулаторна венозна рехидратация с проследяване ПЕ00016
140.00 лв.

Амбулаторна венозна рехидратация с проследяване ОХН0011
140.00 лв.

Амбулаторна оценка на контрол на астма ПЕ00018
100.00 лв.

Амбулаторни хирургични процедури 2022АПР026
162.00 лв.

Амбулаторно поставяне на периферен венозен източник ОХН0010
30.00 лв.

Амбулаторно проследяване при влошен контрол на астма ПЕ00017
120.00 лв.

Амикацин КЛ00443
15.00 лв.

Амикацин КЛ00243
20.00 лв.

Амилаза (24-часова урина) КЛ00512
5.00 лв.

Амилаза (порция урина) КЛ00513
5.00 лв.

Амилаза- порция и 24 часова урина КЛ00216
5.00 лв.

амоняк КЛ00158
18.00 лв.

Амфетамини AMPH КЛ00188
12.00 лв.

АНАЛЕН СЕКРЕТ, ИЗПРАЖНЕНИЕ МБ00030
25.00 лв.

АНЕСТ.ЕКИП ПО ИЗБОР ПРИ ЕНДОСК.ПРОЦЕДУРИ АН00033
200.00 лв.

АНЕСТЕЗ.ПРИ ТРАНСПОРТ В ОКРЪГА НХВ0022
200.00 лв.

АНЕСТЕЗ.ТРАНСПОРТ ИЗВЪН ОКРЪГА НХВ0023
500.00 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ КТ ИЗСЛЕДВАНЕ НХВ0019
50.00 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ КТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЛЧХ0061
150.00 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ КТ С КОНТРАСТ НХВ0020
70.00 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ КТ С КОНТРАСТ ЛЧХ0062
250.00 лв.