Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


РАДИКАЛНА ОПЕРАЦИЯ ПРИ РАК НА МАТОЧНА ШИЙКА - АБДОМИНАЛЕН ДОСТЪП АГ00066
1,500.00 лв.

РАДИКАЛНА ОПЕРАЦИЯ ПРИ РАК НА ОВАРИУМИТЕ, ОМЕНТЕКТОМИЯ АГ00065
1,300.00 лв.

Радикална простатектомия 2022КП157
3,781.78 лв.

РАДИКАЛНА ПУЛМЕКТОМИЯ С ИНТРАПЕРИКАРДИАЛНО ЛИГИРАН КГХ0124
7,000.00 лв.

РАДИКАЛНА ПУЛМЕКТОМИЯ С ИНТРАПЕРИКАРДИАЛНО ЛИГИРАН, КДХ0156 КДХ0156
7,000.00 лв.

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 2022КП156
4,910.26 лв.

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 2022КП142
5,646.82 лв.

Радикално отстраняване на женски полови органи 2022КП161
2,324.79 лв.

Раздуване на експандер в областта на лицето по 80.00 лв. На сеанс ЕХ00077
80.00 лв.

Раздуване на експандер по 50.00 лв на сеанс ЕХ00074
50.00 лв.

РАЗДУВАНЕ НА ТЪКАНЕН ЕКСПАНДЕР (НА ПРОЦЕДУРА) ПЛХ0009
50.00 лв.

РАЗДУВАНЕ НА ТЪКАНЕН ЕКСПАНДЕР В ЗОНИТЕ НА ГЛАВА И ЛИЦЕ (на процедура) ПЛХ0012
60.00 лв.

РАЗСТИЛ.И МОДЕЛИР.НА КОЖА СЛЕД ОТСТР.НА ЕСКП./ЛИЦЕ ЕХ00030
2,100.00 лв.

РАЗСТИЛАНЕ И МОДЕЛИР.НА КОЖА СЛЕД ОТСТР.НА ЕКСАПД. ЕХ00027
1,500.00 лв.

РАЗСТИЛАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ПОДК.ЕКСПАНДЕР В ОБ.НА ИЗ00018
2,100.00 лв.

РАЗСТИЛАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ПОДК.ЕКСПАНДЕР/БЕЗ ГЛАВ ИЗ00015
1,500.00 лв.

РАЗТЯГАНЕ НА ЕКСПАНДЕР В ОБ.НА ТЯЛОТО/БЕЗ ГЛАВА И ИЗ00014
30.00 лв.

РАЗТЯГАНЕ НА ЕКСПАНДЕР В ОБЛАСТТА НА ГВАВА И ШИЯ - ИЗ00017
40.00 лв.

РАЗТЯГАНЕ НА ПОСТАВЕН ЕКСПАНДЕР - ЛИЦЕ /НА СЕАНС/ ЕХ00029
42.00 лв.

РАЗТЯГАНЕ НА ПОСТАВЕН ЕКСПАНДЕР /НА СЕАНС/ ЕХ00026
30.00 лв.

РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА БЯЛ ДРОБ/ГРЪДНА СТЕНА КГХ0118
3,600.00 лв.

РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА БЯЛ ДРОБ/ГРЪДНА СТЕНА, КДХ0148 КДХ0148
13,000.00 лв.

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодроб 2022КП214
5,022.00 лв.

РАНЕВ СЕКРЕТ МБ00050
25.00 лв.

РЕАНИМАЦИЯ НА СЪРЦЕТО КОРИС22
56.00 лв.

РЕВИЗИОННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ ХОС0008
1,250.00 лв.

РЕДУКЦИОННА МАМАПЛАСТИКА ЕХИ0023
7,000.00 лв.

РЕДУКЦИОННА МАМАПЛАСТИКА ЕХ00007
2,625.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ВЪТРЕЧЕРЕПНИ СЪДОВЕ СЪС СМЯНА - СЪВР.Т НХВ0058
10,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ВЪТРЕЧЕРЕПНИ СЪДОВЕ СЪС СМЯНА /АВ МАЛФ НХВ0077
8,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ДЕСНИЯ ЧЕРНОДРОБЕН ЛОБ КГХ0049
14,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ДЕСНИЯ ЧЕРНОДРОБЕН ЛОБ, КДХ0078 КДХ0078
14,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ДИСТАЛЕН ХРАНОПРОВОД С ВЪЗСТАНОВ. НА П КГХ0021
9,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ДИСТАЛЕН ХРАНОПРОВОД С ВЪЗСТАНОВ. НА П, КДХ0049 КДХ0049
13,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА КАРДИИЯ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАСАЖ КГХ0020
9,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА КАРДИИЯ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАСАЖ, КДХ0048 КДХ0048
13,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ЛЕВИЯ ЧЕРНОДРОБЕН ЛОБ КГХ0048
14,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ЛЕВИЯ ЧЕРНОДРОБЕН ЛОБ, КДХ0077 КДХ0077
14,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА МЕКЕЛОВ ДИВЕРТИКУЛ+АПЕНДЕКТОМИЯ КГХ0102
3,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА МЕКЕЛОВ ДИВЕРТИКУЛ+АПЕНДЕКТОМИЯ, КДХ0132 КДХ0132
3,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ХОЛЕДОХА И РЕКОНСТРУКТИВНА ОПЕРАЦИЯ КГХ0043
7,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ХОЛЕДОХА И РЕКОНСТРУКТИВНА ОПЕРАЦИЯ, КДХ0072 КДХ0072
10,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ЧЕРВО + АНУС ПРЕТЕР КГХ0065
5,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ЧЕРВО + АНУС ПРЕТЕР, КДХ0095 КДХ0095
11,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ЧЕРНОДРОБЕН ДЯЛ КГХ0047
14,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ЧЕРНОДРОБЕН ДЯЛ, КДХ0076 КДХ0076
14,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ШИЙНО ИЛИ ПЪРВО РЕБРО КГХ0111
2,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ НА ШИЙНО ИЛИ ПЪРВО РЕБРО, КДХ0141 КДХ0141
13,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ ПО БИЛОРТ 2 С БОЛКОВА РЕЗЕКЦИЯ НА СЪСЕДНИ КГХ0035
12,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ ПО БИЛОРТ 2 С БОЛКОВА РЕЗЕКЦИЯ НА СЪСЕДНИ, КДХ0063 КДХ0063
12,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ ЧЕРВО + АНСТОМОЗА КГХ0066
6,000.00 лв.

РЕЗЕКЦИЯ ЧЕРВО + АНСТОМОЗА, КДХ0096 КДХ0096
11,000.00 лв.

Резултат от алергологични изследвания /бавна поръчка- до 3 дни/ МАО016
10.00 лв.

Резултат от алергологични изследвания /експресна до 1 час/ МАЕ016
20.00 лв.

Резултат от ендоскопски,ехографски изследвания /бавна поръчка- до 3 дни/ МАО013
10.00 лв.

Резултат от ендоскопски,ехографски изследвания /експресна до 1 час/ МАЕ013
20.00 лв.

Резултат от клинични изследвания /бавна поръчка- до 3 дни/ МАО011
10.00 лв.

Резултат от клинични изследвания /експресна до 1 час/ МАЕ011
20.00 лв.

Резултат от микробиологични изследвания /бавна поръчка- до 3 дни/ МАО012
10.00 лв.

Резултат от микробиологични изследвания /експресна до 1 час/ МАЕ012
20.00 лв.