Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


ТОТАЛНА ГАСТРОКТОМИЯ КГХ0034
10,000.00 лв.

ТОТАЛНА ЕКСТИРПАЦИЯ НА ХРАНОПРОВОДА КГХ0022
10,000.00 лв.

ТОТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ КГХ0050
24,000.00 лв.

ТОТАЛНА/СУБТОТАЛНА КОЛЕКТОМИЯ С АНАСТОМОЗА КГХ0077
10,000.00 лв.

ТОТАЛНА/СУБТОТАЛНА КОЛЕКТОМИЯ С ИЛЕОСТОМИЯ КГХ0076
10,000.00 лв.

ТРАНСКАТЕТЪРНА ЕМБОЛИЗАЦИЯ РО00111
490.00 лв.

ТРАНСКРАНИАЛЕН ДОПЛЕР НА МОЗЪЧНИ АРТЕРИИ С КОНСУЛТ НХФ0003
50.00 лв.

ТРАНСКУТАННА БИОПСИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ РО00001
130.00 лв.

Трансплантация на коса по 10.00лв./косъм ЕХ00039
10.00 лв.

Транспланти, по поръчка в малки количества / спонгиоза - 50 куб.см; кортикален шпан, диафизи -<13см; феморална глава, други / ТБ00012
400.00 лв.

ТРАНСПЛЕВРАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЕДИАСТИНАЛЕН ТУМОР КГХ0128
4,000.00 лв.

ТРАНССТЕРНАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЕДИАСТИНАЛЕН ТУМОР КГХ0129
4,000.00 лв.

ТРАНСТОРАКАЛНА ОПЕРАЦИЯ НА ДИАФРАГМА КГХ0116
3,000.00 лв.

Трансуретрална простатектомия 2022КП143
1,535.14 лв.

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 2022КП141
1,421.72 лв.

трансферин КЛ00143
11.00 лв.

ТРАХЕОБРОНХИАЛНИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ КГХ0125
7,600.00 лв.

триглицериди КЛ00117
5.00 лв.

Тромбеластометрия КДА0001
120.00 лв.

Тропонин I /Troponin I/ КЛ00156
25.00 лв.

ТРЪБНА ТОРАКОСТОМИЯ /ПЛЕВРАЛЕН ДРЕНАЖ/ КГХ0105
1,200.00 лв.

ТУШИРАНЕ НА ВАРИЦИ ОТ НОСА УНГ0005
90.00 лв.

ТУШИРАНЕ НА ФАРИНКСА УНГ0010
80.00 лв.

ТЪНКОСЛОЙНОХОРМАТОГРАФСКИ СКРИНИГ НА 100 ВИДА СИЛНО ДЕЙСТВАЩИ И УПОЙВАЩИ ПРОДУКТИ В ПРОМИВНИ ВОДИ И ТАБЛЕТКИ (3бр.) ХТЛ0057
45.00 лв.

ТЪНКОСЛОЙНОХОРМАТОГРАФСКИ СКРИНИГ НА 100 ВИДА СИЛНО ДЕЙСТВАЩИ И УПОЙВАЩИ ПРОДУКТИ В УРИНА (3бр.) ХТЛ0056
45.00 лв.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОДБЕДРИЦИТЕ -БЕЗ ИМПЛАНТИ ЕХ00018
2,625.00 лв.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА УСТНИ С ИМПЛАНТАТИ/БЕЗ ИМПЛАНТАТА/ ЕХ00095
1,000.00 лв.

УВО НА ПОЛЕ ФРР0010
10.00 лв.

УВЧ( УЛТРАВИСОКА ЧЕСТОТА) ФРР0023
15.00 лв.

Ударно-вълнова терапия ФРР0009
28.00 лв.

УЗИ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТЕН АПАРАТ РО00121
68.00 лв.

УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСТАТЪЧНА УРИНА РО00084
20.00 лв.

Уреен клирънс КЛ00126
8.00 лв.

УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ;ГЛАНС ПЕНИС МБ00039
20.00 лв.

УРЕТРОЦИСТОКОПИЯ ПРИ МЪЖЕ УРВ0006
60.00 лв.

УРЕТРОЦИСТОСКОПИЯ ПРИ ДЕЦА -МОМИЧЕТА УРД0007
40.00 лв.

УРЕТРОЦИСТОСКОПИЯ ПРИ ДЕЦА-МОМЧЕТА УРД0006
60.00 лв.

УРЕТРОЦИСТОСКОПИЯ С БИОПСИЯ - МОМИЧЕТА УРД0009
70.00 лв.

УРЕТРОЦИСТОСКОПИЯ С БИОПСИЯ -МОМЧЕТА УРД0008
90.00 лв.

Урея КЛ00122
5.00 лв.

Урея + креатинин КЛ00124
6.00 лв.

УРИНА МБ00041
15.00 лв.

Урина - ОХИ /10 показателя/ КЛ00195
3.00 лв.

Урина - седимент КЛ00196
3.00 лв.

УРОФЛОУМЕТРИЯ УРД0017
20.00 лв.

УРОФЛОУМЕТРИЯ УРВ0017
70.00 лв.

УСЛОЖНЕНА ГОЛЯМА ПЛЪЗГАЩА СЕ ХЕРНИЯ КГХ0009
1,540.00 лв.

УСЛОЖНЕНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ВЛАГАЛИЩЕ ИЛИ РЕКТУМ АГ00018
110.00 лв.

УСЛОЖНЕНА ИНГВИНАЛНА / БЕДРЕНА ХЕРНИОТОМИЯ КГХ0008
1,540.00 лв.

УСЛОЖНЕНИ ХЕРНИИ / НАЛОЖИЛИ КСЕНОПЛАСТИКА КГХ0010
1,542.00 лв.

УСЛОЖНЕНИ ХЕРНИИ / НАЛОЖИЛИ РЕЗЕКЦИЯ НА ЧЕРВО/ АНА КГХ0011
2,400.00 лв.

Фактор IX КЛ00208
36.80 лв.

Фактор VIII КЛ00207
36.80 лв.

Фасция лата ( 1 кв.см) ТБ00011
3.00 лв.

ФЕЙСЛИФТ ЕХ00005
2,800.00 лв.

ФЕЙСЛИФТ ( short - scar - facelift) ЕХИ0014
10,000.00 лв.

феритин КЛ00142
19.00 лв.

Фибриноген КЛ00203
6.00 лв.

ФИД ФД00001
23.50 лв.

ФИД ПЕФД001
25.00 лв.